Arama

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları

İslam ile şereflenen Medineli kafile, Peygamber Efendimize huzurlu toplumun temelini atacak bir söz verdi. Bu Medineli ilk Müslümanlar, Hz. Peygambere "Ya Resulallah, bunları söylediğiniz tarzda yaparsak, bize ne var?" diye sorduğunda Efendimiz "Cennet var." buyurdu. Peki, Akabe biatı nedir, kimler arasında yapılmıştır? Akabe biatları ve Medine'de İslam'ın yayılması nasıl gerçekleşti?

  • 1
  • 14
HİCRETTEN ÖNCE MEDİNE TOPLUMU
HİCRETTEN ÖNCE MEDİNE TOPLUMU

🔹 Medine'ye hicret edilmeden önce şehrin adı Yesrib idi. Hicretten sonra Peygamber Efendimiz tarafından ismi Tayyibe olarak değiştirildi.

🔹 İslam'dan önce Medine'deki halk arasında kabile geleneklerini hüküm sürerdi. Buradaki her kabilenin kendi başkanı ve meclisi olurdu, müstakil bir devlet bulunmuyordu.

MEDİNE: MÜSLÜMANLARIN KURDUĞU İLK ŞEHİR

  • 2
  • 14
İSLAM İLE ŞEREFLENEN İLK MEDİNELİLER
İSLAM İLE ŞEREFLENEN İLK MEDİNELİLER

🔹 Şehirde Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Araplarla, Benî Kaynukâ, Benî Nadîr ve Benî Kurayza Yahudileri yaşıyordu. Arapların mensup olduğu Evs ve Hazrec kabileleri arasında anlaşmazlık çıktığında Yahudilerden bazıları Evs bazıları da Hazrec'in yanında yer alıyordu.

🔹 Peygamber Efendimiz, risaletin ilk yıllarında çevrede kurulan panayırlara katılmak için çevre bölgeden Mekke'ye gelen Araplara İslam'ı anlatıyordu. Peygamber Efendimiz, nübüvvetin 11. yılında hac mevsiminde Medine halkından altı kişi ile karşılaştı ve onlara İslam'ı tebliğ etti.

EYÜPSULTAN'DA MEDFUN SAHABELER

  • 3
  • 14
YESRİBLİ KAFİLE PEYGAMBERİMİZE NE İÇİN SÖZ VERDİ?
YESRİBLİ KAFİLE PEYGAMBERİMİZE NE İÇİN SÖZ VERDİ?

🔹 İslam ile şereflenen altı Medineli, bir sene sonra aynı yerde buluşacaklarına dair Hz. Peygambere söz verdi. Bu ufak kabile Yesrib halkına İslam'ı anlatacaklarını söylediler. Onların gösterdiği faaliyetler sayesinde birçok kişi Müslüman oldu.

🔹 Ertesi yıl, hac mevsiminde önceki yıl İslam ile şereflenen altı kişinin de bulunduğu 12 kişilik bir kafile Mekke'ye doğru yola çıktı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ İLE İLGİLİ AYETLER

  • 4
  • 14
AKABE BİATI NEDİR?
AKABE BİATI NEDİR?

🔹 Akabe denen küçük ve dar vadide, bir gece vakti gizlice Hz. Peygamberle buluşarak görüştüler. Bu görüşme sonunda Müslümanlar şu hususlarda Resûlullaha bîat etti:

🔹 Allah'a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira etmemek, hiçbir hayırlı işe karşı çıkmamak.

🔹 Bu bîattan sonra Peygamber Efendimiz, kendilerine hitaben şöyle konuştu:

"Sizden, verdiği sözde duranın ücret ve mükâfatını Allah, tekeffül etmiş, onlara cenneti hazırlamıştır. Kim insanlık icabı, bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya uğratılırsa, bu ona kefaret olur. Kim de yine bunlardan, insanlık haliyle birini irtikâp eder de işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa, onun işi de Allah'a kalır. Dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır."

(İbni Hişâm, Sîre: 2/75-76; İbni Sa'd, Tabakât: 1/220; Taberî, Tarih: 2/235)

  • 5
  • 14
HUZURLU BİR TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURAN SÖZ
HUZURLU BİR TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURAN SÖZ

🔹 Ayrıca, bu Medineli ilk Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ile aralarında şu şekilde bir anlaşma yaptılar:

"Gerek sıkıntı ve darlıkta ve gerekse refah ve sevinç halinde söz dinlemek ve itâat etmek başta gelir. Ve sen bizzat, bizim üstümüzde bir tercihe sahip olacaksın ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı itâatsizlik etmeyeceğiz."

🔹 İlk Akabe biatı olarak adlandırılan Medineli Müslümanların bu sözleri, huzurlu bir toplumun temelini oluşturuyordu.

HAYATIMIZA YÖN VERECEK 20 AYET

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN