Arama

Levh-i mahfuz nedir? Levh-i mahfuz Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçer?

Levh-i mahfuz, yüce Allah'ın sonsuz ilminin kaydedildiği yerdir. Ayet-i kerimelerden, kainatta meydana gelecek bütün varlık ve olayların bu kitapta yazıldığı bilinir. Kur'an-ı Kerim de levh-i mahfuzdan dünya semasına Berat gecesinde toptan indirilmiştir. Peki, levh-i mahfuz Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçer?

  • 1
  • 11
LEVH-İ MAHFUZ NEDİR?
LEVH-İ MAHFUZ NEDİR?

Levh-i mahfuz, üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh, Allah kudretiyle olacak şeylerin, üzerinde yazılı bulunduğu levha anlamlarına gelir.

Bürûc suresinin 22. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda tespit edilmiş olduğu bildirilir. Yüce Allah, bu surede Kur'an'ın çok şerefli ve değerli olduğu ve levh-i mahfûzda bulunduğu ifade eder.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin

hafızlardan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için tıklayın.

"Şüphesiz o (asılsız saydıkları kitap) şanı yüce bir Kur'an'dır; Levh-i mahfûzdadır."

Bu ayet-i kerimede Allah, Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfûzda korunmuş olduğunu, kelâmı ve şanı yüce olduğunu bildirir.

  • 3
  • 11
ALLAH’IN YÜCE İLMİNİN KAYDEDİLDİĞİ YER
ALLAH’IN YÜCE İLMİNİN KAYDEDİLDİĞİ YER

Kur'an'da geçen ayet-i kerimelerden, kainatta meydana gelecek bütün varlık ve olaylar bu kitapta yazıldığı bilinir. Gökte ve yerde küçük büyük ne varsa, insanların ecelleri, fertlerin ve milletlerin başına gelecek musibetlerin tamamı Allah'ın ilminde yer almış ve levh-i mahfuz denilen bir kütüğe kaydedilmiştir.

  • 4
  • 11
LEVH-İ MAHFUZ KUR’AN’DA NASIL GEÇER?
LEVH-İ MAHFUZ KUR’AN’DA NASIL GEÇER?

Kur'ân-ı Kerîm'de levh-i mahfuz, En'âm ve Kaf surelerinde kitap olarak geçer.

"Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp rablerinin huzuruna getirileceklerdir."

En'âm 6/38

"Yerin onlardan neyi eksilttiğini (çürüttüğünü) bilmekteyiz; bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır."

Kaf 50/4

Yunus ve Sebe' surelerinde ise levh-i mahfuz "kitâb mübîn" olarak geçer.

"Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile rabbinin bilgisi dışında kalmaz; bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır."

Yûnus 10/61

"İnkâr edenler, "Bize kıyamet gelmeyecek" dediler. De ki: "Bilâkis! Gaybı bilen rabbime and olsun ki o size mutlaka gelecektir." Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, O'nun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın."

Sebe' 34/3

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN