Arama

Kur'an'da geçen 'adalet' ile ilgili ayetler

Yüce Allah, insanlık tarihi boyunca nice peygamberler göndermiş ve onları ilahi mesajı insanlara iletmek hususunda görevlendirmiştir. Bu peygamberler kendilerinin de tabi olmaları emredilen vahiy doğrultusunda kulluğun nasıl yapılacağını insanlara uygulamalı olarak göstermişlerdir. Kur'ân'da belirtilen söz konusu kulluk kaideleri, ya yapılması emredilen davranışlar ya da kaçınılması istenen yasaklar şeklindedir. Bu bağlamda tevhîd inancından sonra Yüce Allah'ın insanlığa emrettiği en önemli ilkelerden birisi adalettir. Peki, Kuran-ı Kerim'de geçen adalet kavramıyla ilgili ayetler nelerdir? İşte adaletle ilgili ayetler...

  • 1
  • 13
Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet kavramı
Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet kavramı

'Adâlet kelimesi, sözlükte "doğru olmak, doğru davranmak, 'adâletle hükmetmek, eşitlemek" anlamlarında kullanılan 'a‐d‐l fiilinden türetilmiştir. Bu kökten bir mastar isim olan 'adl kelimesi, "eşitlik, eşit olarak paylaşmak, denklik, aynılık, orta yol, istikamet, eş, benzer, bir şeyin karşılığı" manalarına gelmektedir. 'Adl َkelimesi sıfat olarak kullanıldığında ise "âdil" anlamına gelmekte ve bu manada Yüce Allah'ın bir sıfatı olmaktadır. 'Adâlet kavramının türetildiği 'a‐d‐l fiili, isim ve fiil formundaki farklı biçimleriyle Kur'ân'daki âyetlerde geçmektedir. Bu ayetler hangileridir?

Şüphesiz ki Allah, emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletli olmanızı size emreder. Allah, bununla sizlere ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah (işiten ve dualara icabet eden) Semi', (her şeyi gören) Basîr'dir. (4/Nîsa 58)

İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu Kitab'ı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma! (4/Nîsa 105)

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan adaletli şahitler olun. Bir kavme olan öfkeniz/kininiz, sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Adaletli olun! O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (5/Mâide 8)

Onlar yalana kulak veren, rüşvet/haram yiyenlerdir. Şayet sana gelirlerse onların arasında hükmet ya da onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Şayet hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz ki Allah, adil olanları sever. (5/Mâide 42)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN