Arama

Kur'an-ı Kerim okumanın faziletlerine dair 20 ayet

Rabbimizin bütün insanlığa hitabı olan Kur'an, Arapça olarak indirilmiştir. Buna Kur'an'da şu ayetle işaret edilir: "İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik…" Kur'an-ı Kerim'i her harfinin, edasının, tertibinin, manasının hakkını tam olarak vererek okumak gerekir. Çünkü onu okuyan kimse doğrudan doğruya Allah'ın sözünü dinlemiş ve Allah ile muhatap olmuş demektir. Kur'an-ı Kerim okumanın faziletlerine dair 20 ayeti derledik.

"Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir."

(Mâide 15, 16)

"İşte o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri hâvî tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir."

(Beyyine 2, 3)

"Biz, Kur'an okunduğu zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Ayrıca, onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen, Kur'an'da Rabbinin birliğini yadettiğinde onlar, canları sıkılmış bir vaziyette, gerisingeri dönüp giderler."

(İsrâ 45, 46)

"O kitap (Kur'ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir."

(Bakara 2)

"Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin."

(Arâf 204)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN