Arama

Peygamber sevgisine örnek: Kaside-i Bürde

Peygamber Efendimize (SAV) olan sevgiyi göstermek ve O'nun (SAV) yüce zatını övmek için birçok kaside kaleme alındı. Bu türün en güzel örneklerinden birini Ka'b bin Züheyr (RA) verdi ve O'nun (SAV) huzurunda okudu. Âlemlerin Peygamber'i (SAV) etkilendi ve üzerinde bulunan hırkasını çıkarıp bu şaire verdi. Şiir o günden sonra Kaside-i Bürde olarak tanındı. Peki, bu kasidede neler yazıyordu?

Cahiliye döneminde şiir

◾ Cahiliye döneminde şairin rolü çok önemlidir. Bu yüzden de şairlere büyük ehemmiyet gösterilir. Arabistan coğrafyasında şiir, vazgeçilmez uğraşlardan biri olarak kabul edilmektedir. Tam anlamıyla şairler, baş tacıdır. En çok eser verilen şiir türlerinden biri ise kasidedir.

◾ Vav TV'de Enderun Sohbetlerine konuk olan Dr. Ömer Said Güler şu ifadeleri kullandı:

"O toplumun belki de en olumlu meziyeti budur. Söz, şiir ve söze duyulan ihtimam."

Kaside-i Bürde'nin el yazması*

Kaside-i Bürde'den alıntılar

Kaside kelime kökeni

Arapça bir kelime olan "kaside", ksd kökünden türemiştir. "Maksad güderek, amaç taşıyarak söylenen şiirler" söz anlamına gelmektedir. Kasideler, İslam ile beraber Arabistan'da ortaya çıkmıştır.

Din ve devlet büyüklerini övmek için kaleme alınan edebi bir türdür. "Kaside-i Bürde" ise buna güzel bir örnek teşkil eder.

Kaside-i Bürde'nin hikayesi, asırlar boyu dillerden düşmez ve günümüze ulaşır. Bu dizelerin sahibi Ka'b bin Züheyr'dir.

Kaside-i Bürde'nin el yazması*

Ka'b bin Züheyr (RA) kimdir?

◾ Ka'b bin Züheyr (RA), Müzeyne kabilesine mensup bir şairdir. Babası muallaka şairi Züheyr, dedesi Ebu Sülma, kardeşi Büceyr, oğlu Ukbe, halaları hatta torunları bile şair olan bir kimsedir. Soyu, şairlerden oluşan bu aile Mekke'de örnek olarak gösterilmiştir.

Muallaka ne demek?
İslam'dan önce Kâbe'nin duvarına asılan Arap şairlerin yedi kasidesinden her birine verilen isimdir.

Kaside-i Bürde'nin el yazması*

◾ Babası Züheyr (RA), katıldığı bir savaşta elde edilen ganimetlerin dağıtımında kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesiyle kabilesinden ayrılıp hanımının kabilesi olan Gatafan'a gider ve uzun süre Gatafanlılar arasında yaşar.

◾ Kâ'b (RA) şiir eğitimini, Büceyr ve Hutay'e ile birlikte babasından alır. Babasının iyice yetişip olgunlaşmadan şiir söylemesini istememesine ve bütün engellemelerine rağmen nazmetmeye devam eder.

Kaside-i Bürde'nin el yazması*

Fuzuli'nin hafızalarda yer edinen Su Kasidesi'nden beyitler

◾ İnatçı bir kişiliğe sahip olan Kâ'b (RA), şiire olan yeteneğini ispatlar. Şairliğinin yanı sıra o yıllarda gerçekleşen Tay, Kureyş ve Hazrec kabilelerine karşı yapılan savaşlara da katılır. Çevresinden birçok kişi Müslüman olmasına rağmen o, İslam'ı ve Hz. Peygamber'i (SAV) hicveder.

◾ Müslüman olan kardeşi Büceyr ona bir mektup yazarak bu yaptığının doğru olmadığını söyler. Kardeşini bu yoldan ne kadar vazgeçirmeye çalışsa da ikna edemez.

Kaside-i Bürde'nin el yazması*

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN