Arama

İslami terimler sözlüğü

Türkçemizde Arap dilinden alınan, İslam aleminin kullandığı pek çok kelime bulunmaktadır. Bu sözcükler, İslam'ın dünyaya yayılması ile birlikte farklı milletlerin diline de nüksetmiş ve Müslümanların günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. İşte bu minvalde sizler için derlediğimiz birbirinden kıymetli 20 İslami terim...

SABIR

◾ Arapça kökenli bir kelime olan "sabır", "katlanılması güç olan haksızlık" manasına gelir. İslami terim olarak günlük yaşantımızda kullanılan sabıra, Müslümanlar büyük ehemmiyet vermektedirler.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) yaşadığı sürece kendisine yapılan birçok kötülüğe ve hakarete karşı sabretmiş, bir gün "inananlardan olurlar" diye beklemiştir.

İlgili ayet:

"Sen sabret; sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma."

(Nahl Suresi, 127. ayet)

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Nahl Suresi

Ayetin tefsiri:

◾ Sabrın, kulun Allah (CC) ile kurduğu şuur, tefekkür, duygu ve eylem ilişkisine bağlanması hem bu erdemin dinamiğine hem de yüksekliğine ince bir işarettir. Hz. Peygamber'in (SAV), davetini güzel öğütlerle sürdürmesine, gerektiğinde tartışmalarını da en güzel üslupla yapmasına, baskı ve eziyetlere karşı sabırlı ve hoşgörülü tavır izlemesine ve bunu bir erdem saymasına rağmen düşmanları yine de onu derinden üzecek davranışta bulunuyor; aleyhinde tuzaklar kuruyorlardı.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

ŞÜKÜR

◾ İslami bir ifade olan şükür kelimesi, Arapça kökenlidir. "Verdiği nimetlerden dolayı Yüce Allah'a (CC) duyulan minnet" anlamına gelmektedir.

◾ Şükür, Müslümanların günlük yaşamlarında sık kullandığı bir kelimedir, iyi günlerimizin de kötü günlerimizin de bir sığınağıdır.

İlgili ayet:

"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin; eğer O'na kulluk ediyorsanız."

(Bakara Suresi, 172. ayet)

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Bakara Suresi

Ayetin tefsiri

◾ Rızkın sahibi Allah (CC) olduğu ve bunlardan yararlanmaya da izin verdiği için O'na minnet duyup şükretmek de kulun görevidir. Bakara suresinin 172. ayetinde, şükrü terkeden insanın kulluk bilincinden de uzaklaşmış olacağı, O'nu unutmuş sayılacağı anlatılmaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

BEREKET

◾ Arapça kökenli bereket sözcüğü, "Allah'tan (CC) gelen bir hayrın artıp çoğalması, nimet, bolluk" gibi anlamlara gelmektedir.

◾ Müslümanların hayatlarında önemli bir yeri temsil eden bereket kavramı, yapılan iyilikler ve ibadetlerin berekete yani nimetlerin bolluğuna sebep olmasıdır.

İlgili ayet:

"Gökten bereketli yağmurlar indirdik, onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik."

(Kaf Suresi, 9. ayet)

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Kaf Suresi

Ayetin tefsiri

◾ Kaf Suresi'nin 9.ayetini de içine alan 1 ile 11 arasındaki ayetlerde, Allah'ın (CC) ilmine, kudretine dikkat çekilmektedir. İnsanlar ilk yaratılış ile çevrelerinde olup bitenlere, içinde yüzdükleri nimetlere bakarak yeniden yaratma ve diriltmenin mümkün olduğu konusunda düşünmeye teşvik edilmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

HARAM

Haram, Arapça kökenli bir kelimedir ve "dinin kesin bir dil ile yasakladığı şeyler" anlamına gelmektedir.

İslam dininde yapılması kesin olarak yasaklanmış hareketler ve durumlar vardır. Haram bir durum olduğunda, Müslümanın ardından hemen tövbe etmesi gerekmektedir.

İlgili ayet:

"Allah'ın size verdiği helâl ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının."

(Maide Suresi, 88. ayet)

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Maide Suresi

Ayetin tefsiri

◾ Maide Suresi 88. ayetinde geçen "yiyin" tabiri, "yeme, içme, giyinme, seyahat etme gibi yollarla dünya nimetlerinden yararlanın" anlamında olup insanın günlük yaşantısının vazgeçilmez gereklerinden ve nimetlerinden istifade etmenin en belirgin yolu ve örneği olmasından ötürü "yeme" fiili ile anlatılmıştır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

HELAL

◾ Arapça kökenli helal sözcüğü, "dinin yasaklamadığı şeyler" anlamına gelmektedir.

◾ Bir Müslümanın, yaşamını dünya adı verilen imtihan yerinde "helal kaideler çerçevesinde" ihya etmesi gerekmektedir.

İlgili ayet:

"Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helâl ve temiz olanlarından yiyin; şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır."

(Bakara Suresi, 168. ayet)

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Bakara Suresi

Ayetin tefsiri

◾ Kur'an-ı Kerim Allah'ın (CC) kulları için serbest bıraktığı, helâl kıldığı nimetlerin, güzelliklerin din adına, herhangi bir haklı gerekçeye dayanmadan haram sayılmasını yasaklamıştır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN