Arama

Hz. Hamza kimdir?

Allah ve Resulünün aslanı Hz. Hamza, İslamiyet'in ilk yıllarından itibaren Peygamber Efendimizin destekçisi oldu. Onun Müslüman olmasıyla Müslümanların güçleri arttı. Peki, Hz. Hamza nasıl şehit oldu? Peygamber Efendimizin "Beni bunun kadar öfkelendiren bir şey olmamıştır." buyurduğu olay neydi?

569 veya 570 yıllarında Mekke'de doğan Hz. Hamza, Peygamber Efendimizin amcasıydı. Annesi ise Hz. Âmine'nin amcasının kızı olan Hâle bint Vüheyb'di. Hz. Peygamber ve Hz. Hamza, amca-yeğen olmanın yanı sıra Ebû Leheb'in câriyesi Süveybe'den süt emdikleri için Hz. Peygamber ile sütkardeşi, aynı zamanda çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaş ve dosttular.

HZ. HAMZA'NIN İSLAM'A GİRMESİ

Hz. Hamza rivayete göre 612 veya 616 yılında Müslüman oldu. Rivayete göre Ebû Cehil ve adamları, Hz. Peygamber'e hakaret ettiklerine şahit olan Abdullah b. Cüd'ân'ın cariyesi, av dönüşü Kâbe'yi tavaf etmekte olan Hamza'ya gördüklerini anlattı. Büyük bir öfkeye kapılan Hamza elindeki yay ile Ebu Cehil'i yaraladı ve "İşte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum, cesareti olan varsa gelsin dövüşelim" diyerek İslâmiyet'i kabul ettiğini ilân etti.

Hz. Hamza'nın İslam dinini benimsemesiyle Müslümanların güçleri arttı. Bu durum müşriklerin Müslümanlar aleyhine gerçekleştirmek istedikleri cüretkâr teşebbüslerini bir kere daha gözden geçirmelerine sebep oldu.

Diğer taraftan Allah Rasûlü de Ebû Tâlib'in ardından, başka bir amcasının destek ve himayesiyle Mekke'de tebliğ faaliyetlerini daha bir güven ve cesaretle gerçekleştirme imkanı buldu.

İSLAM'IN İLK SANCAKTARI

Hicretten sonra Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri vazgeçirmek için onları ticaret yollarında sıkıştırmak üzere seriyyeler düzenleyen Resûl-i Ekrem, bu seriyyelerin ilki olduğu rivayet edilen Sîfülbahr seferinde Hz. Hamza'yı kumandan tayin etti. Hz. Hamza otuz kişilik bir müfreze ile aralarında Ebû Cehil'in de bulunduğu yaklaşık 300 kişilik bir süvari birliğince korunan Kureyş kervanını kontrol altında tutmak ve gerektiğinde baskın düzenlemek amacıyla sefere çıktı.

Taraflar, Medine'nin batısında Kızıldeniz sahillerine yakın bir yerde Cüheynelilerin yaşadığı bölgede karşılaştılar. Çarpışma Cüheyne kabilesinden Mecd b. Amr'ın gayretiyle önlendi. Ebvâ ve Zül'uşeyre seferlerine ve Kaynuka Gazvesi'ne de iştirak eden Hz. Hamza bu seferlerde Resûl-i Ekrem'in sancağını taşımıştır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN