Arama

Hadisler ışığında tevhit ve vahdetin önemi

Vahdet için her bireyin ve topluluğun, ümmet birliğini teşkil eden ana yapı içinde, bütünlüğü sağlayacak rolünü oynaması, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi yeterlidir. Müslümanlar, İslam davasının başarıya ulaştırılabilmesi için, birbirlerinin hatalarını değil ama birbirlerini hatalarıyla kabul etmeyi başardıklarında, vahdet için yol açılmış demektir. Tevhid ise sadece bir inanç ve düşünce sistemi değildir; aynı zamanda bir hayat tarzı ve yaşama biçimidir. Tevhid ve vahdet olmadan medeniyetin inşası mümkün olmaz. Hadisler ışığında tevhit ve vahdetin önemini sizler için derledik.

"İman; kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlar ile amel etmektir."

(İbn Mâce, Sünne, 9)

FİKRİYAT KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN AYET VE SURELERİ OKUMAK-DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak."

(Buhârî, Îmân, 2)

"Ey insanlar! Yüce Allah, yalnızca kendisine kullukta bulunmanızı ve O'na şirk koşmamanızı emrediyor..."

(İbn Hanbel, III, 492)

"Her kim Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer."

(Müslim, Îmân, 150)

"Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar."

(Buhârî, İlim, 49)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN