Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Fatiha suresi okunuşu, Fatiha Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Meali

Fatiha suresi okunuşu, Fatiha Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Meali

Kur'an-ı Kerim'in başında yer alan Fatiha Suresi, barındırdığı ulvi manalar ve gösterdiği yöntemler ile adeta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in önsözüdür. Yedi ayetten meydana gelen Fatiha suresi Arapça okunuşu ile her vakit namazın edasında dile getirilir. Tüm Müslümanların ezbere bildiği Fatiha Suresi, tüm namaz türlerinde Arapça olarak aslından okunur. Aynı zamanda Fatiha duası ve "elham" olarak da bilinen Fatiha suresi hakkında, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe anlamı ve meali, tefsirini sizler için derledik. Fatiha suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı!

◾ Açmak ve sıkıntıyı gidermek gibi manalara gelen "Fatiha", Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre ilk sure-i celilesidir. Halk arasında "elham" olarak bilinen Fatiha suresi, Arapça okunuşu kadar Türkçe okunuşu ile de biliniyor.

◾ İlk sure olması hasebiyle adeta Kur'an-ı Kerim'in önsözü olan Fatiha Suresi; fazileti, hakkındaki hadisli şerifler, Türkçe ve Arapça okunuşu ile Müslümanlar için bir rahmet vesilesi.

"Fâtiha sûresi (Fâtihatü'l-kitâb) okunmadıkça hiçbir namaz sahih olmaz"

(Darimi, Salat 36 / İbn Mâce, İkametüs salat 11 / Tirmizi, Mevakit 69)

◾ Hadis-i şerifi mucibince Fatiha Suresi en çok ezberlenen, en çok aratılan, Arapça ve Türkçe okunuşunun yanında manası en çok merak edilen surelerden. Sizler için Fatiha Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunu, faziletlerini, manasını ve tefsirini bir araya getirdik.

Ayet el Kürsi'yi okumak için tıklayın

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

▫ Elhamdulillahi rabbil'alemin

▫ Errahmanir'rahim

▫ Maliki yevmiddin

▫ İyyake na'budu ve iyyake neste'in

▫ İhdinassiratal mustakim

▫ Sıratallezine en'amte aleyhim

▫ Gayrilmağdubi aleyhim ve leddallin

Tefsir okumak için tıklayın

Fatiha Suresi Türkçe anlamı

▫ Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla...

▫ Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

▫ Rahmân ve rahîm.

▫ Ödül ve ceza gününün tek hâkimi.

▫ (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

▫ Bizi dosdoğru yola ilet;

▫ Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, dalâlete sapmışların yoluna da değil! Âmin!

Kur'an-ı Kerim okumak için tıklayın

Fatiha suresinin fazileti

▫ Her namazda okunan yegane sure-i şerif olduğu için Fatiha,her Müslümanın hayatında önemli bir nokta teşkil eder.

▫ Ku'an-ı Kerim yekunuyla şifadır. Bu sebepten dolayı hastalar şifa maksadıyla sıkça okurlar.

▫ Rahmet ve bereket vesilesi ile okunur.

İhlas suresinin fazileti

Efendimiz (SAV) de hadis-i şeriflerinde Fatiha Suresi'nin önemine, faziletine ve kıymetine dikkat çekerek namazlarda okunması gerektiğini vurgular.

İbnu Abbâs (RA) ve Ebu Râfi (RA) anlatıyor:

"Resûlullah (SAV) Abbâs İbnu Abdilmuttalib (RA)'e dediler ki: "Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana on haslet(in hatırlatmasını) yapmayayım mı? Eğer sen bunu yaparsan, Allah senin bütün günahlarını önceki[1]sonraki, eskisi-yenisi, hatâen yapılanı-kasden yapılanı, küçüğünü-büyüğünü, gizlisini-alenîsini yâni hepsini affeder. Bu on haslet şunlardır: Dört rek'at namaz kılarsın, her bir rek'atte Fâtiha sûresi ve bir sûre okursun. Birinci rek'atte kıraati tamamladın mı, ayakta olduğun halde onbeş kere "Subhanallahi velhamdülillahi ve lâilahe illallahu vallahu ekber" diyeceksin. Sonra rükû yapıp, rükûda iken aynı kelimeleri on kere söyleyeceksin, sonra başını rükûdan kaldıracaksın, aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra secde edip, secdede iken onları onar kere söyleyeceksin. Sonra başını secdeden kaldıracaksın, onları onar kere söyleyeceksin. Sonra tekrar secde edip aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra başını kaldırır, bunları on kere daha söylersin. Böylece her bir rek'atte bunları yetmiş beş defa söylemiş olursun. Aynı şeyleri dört rek'atte yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere yap, haftada yapamazsan her ayda bir kere yap. Ayda olmazsa yılda bir kere yap. Yılda da yapamazsan hiç olsun ömründe bir kere yap."

(Ebu Davud, Salat 303 / Tirmizi, Salat 350 / İbni Mâce, İkamet 190)

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN