Arama

Euzu Besmele Anlamı Ve Okunuşu...

Her hayrın başlangıcı olan Besmele; "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir. Adem Peygamber'in ilk öğrendiği ve Efendimizin de çokça tavsiye ettiği "Bismillahirrahmanirrahim" Kur'an'dan bir ayettir. Kur'an'da 113 defa zikredilir. Besmele ile başlanan yani Allah'ın adı anılarak başlanan her iş güzelleşir, bereketlenir. Peki, Euzu besmele nasıl çekilir? Besmelenin anlamı nedir? Besmele ve Euzü Besmelenin Anlamı Nedir? Besmelenin sırları ve faziletleri nedir? Besmele nasıl okunur? Besmele ile ilgili ayet ve hadisler neler? Besmelenin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Euzu Besmele Anlamı Ve Okunuşu... İşte besmele hakkında merak edilenler...

  • 1
  • 8
Euzu Besmele Anlamı
Euzu Besmele Anlamı

Euzü besmele iki kısımdan oluşur. Birincisi, "eûzü", ikincisi "besmele"dir.

◾ "Eûzü", Arapça "Sığınırım, sığınıyorum" anlamına gelir.

"Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm", "Taşlanmış, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." demektir.

◾ Besmele ile birlikte okunmasına "Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" Euzü besmele denilir.

  • 2
  • 8
Besmele nedir?
Besmele nedir?

Besmele, Kur'an'dan bir ayettir. "Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla" demektir.

◾ Her hayırlı, güzel, iyi işe Allah'ın adını anarak yani "besmele" çekerek başlarız. Yemek yemeye, ders çalışmaya başlarken, bir araca binerken, eve girerken, kapıyı kapatırken vs.

◾ Besmelede Yüce Allah'ın iki önemli ismi vardır: Rahmân, Rahîm.

◾ Rahmân ve Rahîm isimleri Allah'ın merhametinin büyüklüğünü göstermektedir.

  • 3
  • 8
Euzu Besmele Anlamı Ve Okunuşu... Besmele ve Euzu besmele Anlamı
Euzu Besmele Anlamı Ve Okunuşu... Besmele ve Euzu besmele Anlamı

◾Kur'an'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml Suresi'nin 30. ayetinde de geçmektedir.

Neml suresi 30. ayet

Okunuşu: "İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm(rahîmi)."
Anlamı: "Mektup Süleyman'dan gelmekte, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla başlamaktadır."

İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim"

  • 4
  • 8
Besmele Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı
Besmele Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı

◾ Kur'an-ı Kerim'de besmele 113 defa tekrarlanır. Fâtiha'da ise sureden sayılan bir ayet olarak kabul edilir. Böylece Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlanan sure, diğer tüm surelerden farklı bir özellik sahibidir. Çünkü sure, yine aynı isimlerin tekrarlandığı üçüncü ayetiyle dikkat çekmektedir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır.

Okunuşu: "Bismillahirrahmanirrahîm."
Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile.."

Kur'an ayında, Kur'an'ın ilk suresi Fatiha'daki sırlar…

  • 5
  • 8
Rahman ve Rahim nedir?
Rahman ve Rahim nedir?

◾ Kur'an dilinde Rahmân sıfat-ismi sadece Allah'a mahsustur, başka hiçbir varlık için kullanılmamıştır. Rahmân "en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lutuf, ihsan, rahmet bahşeden" demektir. Rahmân, rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan varlığın hak etmesine, lâyık olmasına bakmaz, bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar, güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır.

Rahîm ise "çok merhametli, rahmeti bol" demek olup bu sıfatla kullar da nitelenebilir. Allah'ın Rahîm sıfat-ismi O'nun, daha ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, lâyık oldukları sınırsız rahmetini, lütuf ve merhametini ifade etmektedir. "Esirgemek" ve "bağışlamak" bu sonsuz, engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN