Arama

En güzel elbise: Takva

Kalbi Allah'ın emir ve yasaklarından korumak manasına gelen takva, en güzel elbisedir. Hak Teala'nın emirlerine karşı gösterilen titizliği ifade eden takva, Efendimizin en çok dikkat gösterdiği hassasiyetlerdendir. Takva, tüm kötü hasletleri örterek ruhu süsler. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde sıkça övülen takva, müminlerin sımsıkı sarılması gereken ehemmiyetli hususlardandır.

Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği, Allah Resulü'nün sünnet-i şerifinde yaşadığı haramlardan uzak durma, bu hususta titiz davranma durumuna "takva" denir.

Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde takva, üstün bir değer olarak zikredilirken takva sahipleri yani muttakiler övülür. Çünkü haramlardan sakınmak için çaba göstermek üstün bir müminlik vasfıdır.

Muttaki ne demek?

Takva ehline verilen toplu isim.

İlahi bir terbiye metodu: İmtihan

Muttakilikte esas olan, kişinin Allah'ı (CC) en yakınında bilerek O'nun (CC) bildirdiği emir ve yasaklara dikkat göstermesidir. Alemlerin Rabbi Yüce Allah (CC) insanoğluna şah damarından daha yakındır. Efendimiz (SAV) en büyük muttakidir. Asırlar boyunca müslümanlar bu minval üzere takvaya, en güzel elbiseye sarılırlar.

◾ Bir müslümana en çok yakışacak elbise, huy Yüce Allah'ın (CC) bildirdiğine göre "Takva Elbisesi"dir. Her kul bu hassasiyete titizlik göstererek Hak Teala'nın emirlerine karşı hassas olmalı ve O'nun (CC) ipine sımsıkı sarılmalıdır.

Hz. Peygamber'in öğretici vasıfları

"Biz bunu, hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler için de bir öğüt kıldık."

Bakara Suresi 66. Ayet

Bakara Suresi 66. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 66. Ayet Tefsiri

"Cumartesi" anlamındaki sebt kelimesi, İbrânîce'deki şabbat kelimesinin Arapçalaşmış şeklidir. Bu son kelime ise "ara vermek, dinlenmek" anlamındaki şabattan gelmektedir. Yahudi inancına göre Tanrı altı günde yaratılışı tamamlamış, yedinci gün olan cumartesi ise istirahate çekilmiştir. (Tekvîn, 2/2-3) Tesniye'de ise (5/15), cumartesi günü dinlenmenin sebebi olarak Mısır'dan çıkış gösterilir. Hz. Mûsâ Sînâ dağında iken Allah ona, kendisiyle İsrâiloğulları arasında "nesiller boyu sürecek bir alâmet" olmak üzere, cumartesi (sebt) gününü kutsal tatil günü olarak ayırdığını bildirmiş, bu günde çalışmalarını kesin olarak yasaklamış ve bu yasağın ebedî olarak uygulanmasına hükmetmiştir. Hatta "on emir"den biri de cumartesi günü çalışma yasağıdır (Çıkış, 20/8-11). Ahd-i Atîk'te İsrâiloğulları'na cumartesi günü yapmaları yasaklanan işler şunlardır: Yemek pişirmek, besin toplamak, ekip biçmek, ateş yakmak, odun toplamak ve yük taşımak (Çıkış, 16/23; 34/21; Yeremya, 17/21).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır."

Mâide Suresi 8. Ayet

Mâide Suresi 8. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Mâide Suresi 8. Ayet Tefsiri

Burada İslâm'ın sosyal, hukukî ve ahlâkî amaçlarının önemli bir kısmı özetlenmektedir. "Ferdî ve sosyal yapıda dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına uygun şekilde davranmayı sağlayan ahlâkî erdem" anlamına gelen adalet, sosyal hayatın en önemli denge unsuru ve teminatıdır. Bu sebeple Allah Teâlâ müminlere adaletle şahitlik etmelerini, herhangi bir topluma karşı besledikleri öfke yüzünden onlar hakkında adaletten ayrılmamalarını emretmiştir. Âyet-i kerîme, insanların Allah katında en üstün değer olan takvâ (Hucurât 49/13) faziletine erebilmeleri için adaletli olmaları ve düşmanları hakkında kalplerinde besledikleri öfkenin onlara karşı haksızlık yapmalarına sebep olmaması gerektiğini bildirmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Ey Âdem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takvâ elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar."

A'râf Suresi 26. Ayet

A'râf Suresi 26. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

A'râf Suresi 26. Ayet Tefsiri

Önceki âyetlerde Hz. Âdem hakkında kısa fakat son derece ibretli bilgiler verildikten sonra burada da "Âdem'in çocukları"na yani genel olarak insanlığa hitap edilerek, Allah'ın yarattığı nimetlerin en önemlilerinden olmak üzere, bütün tarih boyunca ve bütün insanlarca hem bedenin korunması hem ahlâkın korunması hem de bir ziynet ve prestij aracı olarak kullanılan elbisenin önemine dikkat çekilmiştir. Burada, böylesine önemli olan bu nimetin sahibine teşekkür edilmesi gerektiğine bir işaret vardır. Çünkü giyinme ve örtünme sadece insana özgü bir davranış ve insan olmanın bir alâmetidir; medeniyetin de en eski tezahürlerindendir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN