Arama

Bilinmesi gereken 20 İslami terim

Peygamber Efendimizin ev halkına "aliaba" denildiğini biliyor muydunuz? Ya da Mekke döneminde Hz. Peygamberin, Müslümanlara İslam'ı anlattığı, gelen vahyi tebliğ ettiği, topluca ibadet edildiği Erkam b. Ebi'l-Erkam'ın evine "darülerkam" denildiğini? Peki, yeryüzünde yapılan ilk mescidin "beytiatîk" olarak adlandırıldığını? İslam'ı ve onun oluşturduğu değerleri daha iyi anlamanızı sağlayacak dini terimleri sizler için derledik.

  • 1
  • 20
ABADİLE
ABADİLE

Abadile: Sahabe döneminde ilimleriyle ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah adlı dört sahabe hakkında kullanılan bir terim. Hz. Peygamberin sahabeleri arasında üç yüz kadar Abdullah adlı kişi bulunmaktaydı. Fakat bunların içinde geniş fıkıh kültürü ve fetvalarıyla ün kazanan dört sahabe abadile unvanıyla tanınmıştır. Bunlar: Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyir ve Abdullah b. Amr'dır.

DUA ETMENİN ÖNEMİNİ ANLATAN AYETLER

  • 2
  • 20
ABDİYET
ABDİYET

Abdiyet: Allah'a, onun emirlerini yerine getirip yasakladığı şeylerden kaçınarak, içtenlikle kulluk ve ibadet etme, alçak gönüllülük, kişinin bir varlığa veya bir kimseye isyan etmeden, ondan yüz çevirmeksizin karşılıksız olarak itaat etmesi, kendi özgürlüğünü onun için sınırlayıp tam bir bağlılıkla onun emrine girmesi.

PEYGAMBER EFENDİMİZ İLE İLGİLİ AYETLER

  • 3
  • 20
AHKÂMIŞERİYE
AHKÂMIŞERİYE

Ahkâmışeriye: Şeriat hükümleri, dinî kurallar. Kur'an-ı Kerim ve hadislere dayanan hükümler, emir ve yasaklar.

HAYATINIZA REHBERLİK EDECEK 40 HADİS

  • 4
  • 20
ÂLİABA
ÂLİABA

Âliaba: Hz. Muhammed'in ev halkı. Hz. Peygamber'in kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Hz. Muhammed, bir sabah namazından sonra kızı Hz. Fatıma'yı, damadı Hz. Ali'yi ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'i abasının içine almıştır. Âliaba ismi, tarihteki bu olaydan sonra kullanılmaya başlamıştır.

  • 5
  • 20
AMENNA
AMENNA

Amenna: "İnandık, kabul ettik, doğrudur, böyledir." anlamında onama kelimesi. "Müminler: "Ey Rabb'imiz! (Yalnızca sana) amenna derler, artık suçlarımızı bağışla ve bizi cehennemin azabından koru." (Kur'an-ı Kerim 3/16)

Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra "Sadakallahü'l-azîm (Allah mutlaka doğruyu söyler.)" denildiğinde okunan ayetlerin içeriğini kabul ettiğini belirtmek amacıyla dinleyenlerin kullandığı onama kelimesi. Bu söz, "İnandık ve kabul ettik." anlamında "amenna ve saddakna" biçiminde de söylenir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN