Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Amenerrasulü oku, dinle... Amenerrasulü meali ve okunuşu nedir? Amenerrasulü duası (Arapça)

Amenerrasulü oku, dinle... Amenerrasulü meali ve okunuşu nedir? Amenerrasulü duası (Arapça)

Amenerrasulü, Peygamberimize (sav) Miraç gecesi vahyedilmiştir. Bu sure,Müslümanlara bu kutlu gecenin hediyesidir. Hem dua hem de Kur'an-ı Kerim'den ayet olan Amenerrasulü'nün birçok fazileti bulunur. Peki, Amenerrasulü hangi surede yer alır? Amenerresulü duası ne için okunur? Bakara suresinin son iki ayeti hangisi? Amenerrasulü Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu nedir?

Amenerrasulü Bakara suresinin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Bu iki âyet "Amener-Rasulü" ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimize (sav) Miraç gecesi vahyedilmiştir. (Müslim, İman 279)

 • 2
 • 6
Amenerrasulü nasıl indirildi?
Amenerrasulü nasıl indirildi?

Ayetlerin iniş sıraları hakkında farklı rivayetler bulunur. Bir rivayette, Bakara suresinin son iki âyeti Cebrail vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir. Bundan dolayı Bakara Sûresi Medine devrinde nazil olmuştur, ancak o takdirde bu iki âyet müstesna olarak daha önce nazil olmuş, demektir. Bununla beraber bir başka rivayette, "Bunlar da Medine'de Cibrîl ile nazil oldu." demişlerdir. (bkz. Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, Bakara Suresi 286. ayetin tefsiri)

Bir diğer rivayete göre, "İçinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar" (Bakara, 2/284) âyeti nazil olunca, buradaki ince manalar ashaba ağır geldi. Resulullah'ın (sav) huzuruna çıkıp"Ey Allah'ın Resulü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef olduk. Şimdi ise bu âyet indirildi. Hâlbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek."

Peygamber (sav) onlara: " Siz de sizden önceki kitap ehli gibi, «İşittik ve isyan ettik» mi demek istiyorsunuz? Bilakis "İşittik, itaat et tik, ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz, dönüş ancak sanadır" deyin" buyurdu. Bunu hep birlikte okumaya başladılar, okudukça dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. Bunun üzerine Amenerresulü ayetleri nazil oldu.

Hasan ve Mücahid ile İbn Sirin'den, bir rivayette de İbnü Abbas'dan naklen anlatıldığına göre, Bakara suresinin bu son iki âyeti Cebrail vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir.

 • 3
 • 6
AMENERRASULÜ ARAPÇA OKUNUŞU
AMENERRASULÜ ARAPÇA OKUNUŞU

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

 • 4
 • 6
AMENERRASULÜ TÜRKÇE MEALİ
AMENERRASULÜ TÜRKÇE MEALİ

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

 • 5
 • 6
Amenerrasulü’nün faziletleri
Amenerrasulü’nün faziletleri

Bakara suresinin son iki ayeti "Âmene'r-Rasûlü" ismiyle anılır. Bu ayetlerin faziletiyle alakalı olarak Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur."

(Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Efendimiz (sav) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser suresidir."

(El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

"Peygamber Efendimize (sav) miraçta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti, ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi."

(Müslim, Îman, 279)

"Allah Teâlâ, Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur'an'dır."

(Dârimî, Fezâilü'l-Kur'an 14)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN