Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Alak suresi okunuşu ve anlamı nedir? Alak suresinin fazileti hakkında bilgiler...

Alak suresi okunuşu ve anlamı nedir? Alak suresinin fazileti hakkında bilgiler...

Alak suresi, mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci suredir. Kalem suresinden önce Mekke'de inmiştir. Baştan beş ayeti Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sure kabul edilir. Geri kalan on dört ayetinin ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Peki, Alak suresi okunuşu ve anlamı nedir? Alak suresi fazileti hakkında bilgileri derledik.

  • 1
  • 12
Alak suresi nuzül sebebi...
Alak suresi nuzül sebebi...

🔸 Bazı Kur'an tarihçileri ilk inen sûrenin Müddessir, bazıları da Fâtiha olduğunu ileri sürmüşlerdir. Daha çok tercih edilen görüşe göre, Alak sûresinin ilk beş âyeti Kur'an'ın ilk nâzil olan âyetleridir.

🔸 Müddessir sûresinin ilk âyetleri ile daha başka bazı âyetlerden sonra tam sûre olarak ilk nâzil olan sûre ise Fâtiha'dır.

🔍 ALAK SURESİNİN TEFSİRİ İÇİN TIKLAYIN

🔸 Buhârî ve Müslim'de Hz. Âişe'ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber, içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur.

🔸 Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır:

"Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra 'oku!' dedi. Ben yine, 'Okuma bilmem' dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve 'oku!' diye tekrar etti. Ben yine 'Okuma bilmem' dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: 'Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir."

Buhârî, "Bed'ü'l-vahy", 3; Müslim, "Îmân"

  • 3
  • 12
Alak suresi fazileti
Alak suresi fazileti

🔸 Sözlükte "yapışmak, asılmak, sevgi, ilgi, kan emen kurtçuk" gibi anlamlara gelen alaka kelimesinin çoğulu olan 2. âyetteki "alak" ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin (zigot) kastedildiği anlaşılmaktadır.

🔸 Ayetler insanın kâmil bir varlık haline gelmesi için önce yaratanı, sonra da yaratılanı yani kendisini ve evreni tanımasının gerekli olduğunu gösterir.

🔍 FİKRİYAT'IN PODCAST UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

🔸 4 ve 5. ayetlerde kalemin önemi vurgulanmıştır; çünkü kalemde sayılamayacak kadar çok ve büyük faydalar vardır. Kalem vasıtasıyla ilimler tedvin edilmiş, hikmetler kaydedilmiş, öncekilerle ilgili haberler, bilgiler zaptedilmiş, Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar yazılmıştır; kısaca uygarlıklar kalem sayesinde süreklilik kazanmış, kuşaktan kuşağa aktarılmış; Allah kalem vasıtasıyla insana bilmediklerini öğreterek onu cehalet karanlığından kurtarmış, ilmin aydınlığına kavuşturmuştur.

🔸 Burada "kalem" kelimesinin, – işlevi ve amacı dikkate alındığında – bilinen kalemden bilgisayara kadar bütün okuma, yazma ve bilgi alıp verme araçlarını kapsadığını da belirtmek gerekir.

  • 5
  • 12
Alak suresi Arapça
Alak suresi Arapça

🔸 Alak suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen "alak" kelimesinden almıştır.

🔸 Surenin konusunda okumanın önemi, insanın neden yaratıldığı, kendini kendine yeterli görüp nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılır.

🔊 FİKRİYAT KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDA YER ALAN FARKLI HAFIZLARDAN ALAK SURESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN