Arama

Ağlamak namazı bozar mı? Namazı bozan haller ve şeyler...

Namaz, İslam'ın beş temel esaslarından biridir. İnsanın maddi manevi bütün yönleriyle Allah'a yönelişinin sembolüdür. Bu yüzden Müslümanlar namaz kılarken bazıl hallere dikkat etmelidir. Peki, namazı bozan şeyler neler? Namazda ağlamak abdesti bozar mı? Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? Namazda bir adım atmak namazı bozar mı? Gülmek namazı bozar mı? Namazı bozan haller ve şeyler...

  • 1
  • 16
ALLAH'A YÖNELİŞİN SEMBOLÜ: NAMAZ
ALLAH’A YÖNELİŞİN SEMBOLÜ: NAMAZ

💠 Namaz, İslam'ın beş temel esaslarından biridir. İnsanın maddi manevi bütün yönleriyle Allah'a yönelişinin sembolüdür. Bir gün Peygamberimiz (sav) ashabıyla sohbet ederken onlara şöyle bir soru sordu: "Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve o nehirde günde beş defa yıkansa, o kimsede kirden eser kalır mı?" Sahâbe-i kirâm, "Kalmaz Ya Resûlallah" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder."

💠 Allah'ı anma, O'nu yüceltme, kıraat, dua, tekbir, tesbih, tahmîd ve saygı başta olmak üzere pek çok ibadeti bünyesinde toplar.

Namaz ibadetinin dinimizdeki önemi hakkında ayet ve hadisler

  • 2
  • 16
MÜSLÜMANIN İLK DİNİ GÖREVİ
MÜSLÜMANIN İLK DİNİ GÖREVİ

💠 Her türlü ibadet namazda birleşir. Kulları küfrün ve ve şirkin her türlüsüne, nefsin ve şeytanın tüm arzularına karşı koyar.

💠 İnsanın üzerine farz olan ilk görev, Kur'ân ve Sünnette belirtildiği şekilde iman etmektir. İman eden Müslümanın yapması gereken ilk dinî görev ve ibadet ise namazdır. Peygamberimiz (sav); İslâm'ı seçen her insana, imandan sonra ilk görev olarak namaz kılmayı öğretmiş ve "İslâm, beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şahadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve Ramazan orucu tutmak" (Buhârî, "İman", 2; Müslim, "İman", 5) buyurmuştur.

  • 3
  • 16
NAMAZI BOZAN HALLER
NAMAZI BOZAN HALLER

💠 Namazın rükünlerinden veya şartlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz bozulur. Namazın bozulmuş olacağı fasit veya bâtıl tabirleriyle ifade edilir.

💠 Rükün ve şartların eksikliği dışında ayrıca kaçınılması, yapılmaması gereken bazı durum ve davranışlar vardır ki, bunların hepsine birden namazı bozan şeyler denir.

5 vakit namaz tablosu

Peki, namazı bozan haller nelerdir?👇

  • 4
  • 16
Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?
Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?

💠 Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz. Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.

  • 5
  • 16
Namazda konuşmak
Namazda konuşmak

💠 Namazda gerek bilerek gerekse yanılarak veya yanlışlıkla konuşmak namazı bozar. Konuşmak, birine seslenmek, hitap etmek şeklinde olabileceği gibi birine selâm vermek, merhaba demek, verilen selâma sözlü olarak karşılık vermek veya aksırana "yerhamükellah" veya "çok yaşa" demek şeklinde de olur. Bu gibi durumlarda namaz bozulur. Bunların bilerek, isteyerek yapılması ile yanlışlıkla olması arasında fark yoktur.

💠 Namaz kılarken, namazda olduğunu unutarak, dalgınlıkla birinin selâmını diliyle, meselâ "aleykümü's-selâm" diyerek almak namazı bozar.

💠 Hz. Peygamber'in ismi anıldığında salavat getiren kimsenin de namazı bozulur. Aynı şekilde cevap kastıyla Kur'an'dan bir âyeti okumak da insanlarla konuşma kapsamına gireceği için namazı bozar. Meselâ iyi bir haber duyduğunda "elhamdülillah", kötü bir haber duyduğunda "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn", hayret verici bir şey duyduğunda "sübhânellah" ve girmek için izin isteyene girmemesini anlatmak üzere "Tilke hudûdullâhi felâ takrebûhâ" (Bunlar Allah'ın sınırlarıdır; sakın girmeyin) âyetini okuyarak mukabele etmek namazı bozar.

💠 Namazda dua mahalli olan son oturuşta insanların gündelik ve sıradan konuşmalarına benzer tarzda dua etmenin de namazı bozacağı söylenmiştir. Buna göre meselâ "Ey Allah'ım, bana baklava, börek yedir; falan hanımla evlendir…" şeklinde dua etmek namazı bozar. Fakat insanların gündelik konuşmalarını andırmayacak şekilde yapılan dualar namazı bozmaz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN