Arama

Üniversite amblemlerindeki gizli anlamlar

Üniversitelerin kuruluş hikayesi ve misyonları sembollerinde gizlidir. Bu nedenle amblemleri, kendilerini anlatan bir simge vazifesi görür. Kimi şehir kimi de uygarlıklardan esinlenmeleri bakımından oldukça önemlidir. Öyle ki bu logolar Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirip İslamiyet'le harmanladıkları bazı inanç ve yaklaşımlara ışık tutmakla beraber Anadolu'nun ağırladığı diğer medeniyetlerin izlerini de taşımaktadır. İşte kültürümüzün tarihi, mimari, kültürel ve coğrafi dokusunu amblemlerde taşıyan bazı üniversitelerimiz...

  • 1
  • 15
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi

Hitit Güneş Kursu Hitit Uygarlığı ve sanatının simgesi sayılan bir nesnedir. Güneşi simgeleyen dairesel biçimin etrafına yerleştirilmiş ögelerden oluşur. Bazılarının üstünde ses çıkarması için sallanan parçalar, kimisinin üstünde barışı simgeleyen geyik imgesi, kimisinde ise üremeyi simgelemek üzere kuş, ağaç figürleri vardır. Genellikle tunçtan yapılır. Türk Patent Enstitüsü (TPE), "Güneş Kursu"nu, Ankara Üniversitesi'nin marka ve logosu olarak tescillemiştir.

  • 2
  • 15
Ardahan Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi'nin logosu, Kafkasya ve Orta Asya halklarınca sıkça kullanılan koçbaşı figüründen kompoze edilen, ortasında insan figürü bulunan bir kar tanesidir. Koçbaşı, halı, kilim gibi dokumalarda, bina süslemelerinde Kafkasya ve Orta Asya Turanî kavimlerinin kullandığı temel bir simgedir. Ölüme karşı yaşamın dinginliğini ve esenliğini simgeler. Muhataba ölüm varsa ona karşı merdane durmak gerekir, mesajını verir.

  • 3
  • 15
Balıkesir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi amblemi iki saat içerisinde çizilmiş. Amblemde bulunan beyaz zambak Balıkesir'in simgesi, mavi renkler denizi, yeşil renk ise çam ağacı olarak düşünülerek modernize edilmiş.

  • 4
  • 15
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Amblemde ilk bakışta dikkatimizi çeken iki yarım daire, açık mavi Marmara'yı, koyu mavi Karadeniz'i sembolize etmek suretiyle iki deniz ve bu ikisinin arasında bulunan geçittir. Bu geçit boğazı simgelemektedir. Biri aşağı dönük, biri yukarı açık iki kepin de yer aldığı söylenir. Buradan hareketle bu sembolün , "yukarıdan", yani hocalardan ve doğa etütlerinden aldığı bilgileri", "aşağıya", yani kendine ve kendinden bilgisizlere, tekrar doğaya ve yeryüzünde yaşayan herkese ve her canlıya aktarmak için konulduğu çıkarılabilir.

  • 5
  • 15
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Üniversite logolarında sıklıkla kullanılan simgelerden biri de "ay yıldız"dır. Ay ve yıldızın Türklerin bayrağının simgesi olarak kullanılmasında bu dini inancın yanı sıra toplumun zihninde yıllardır anlatıla gelen mitik (efsanevi) bir hikâye de vardır: Vatanın kurtuluşu için müca dele eden Türk askerinin kanı adeta göl olmuştur. Gökteki ay ve yıldızın bu kanın üzerine yansımasıyla Türk bayrağı şekillenmiştir. Ayrıca bayraktaki kırmızı renk de bu açıdan mitik bir anlam taşımaktadır. Türk bayrağındaki ay-yıldız simgesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi ve Kara Harp Okulu'nun logolarında da kullanılmıştır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN