Arama

Osmanlıca dersleri VI- Elif ve he okutucuları

Osmanlıcadaki kelimelerde ünlü harflerin gösterimiyle Arapça ve Farsça kelimelerdeki ünlü harflerin gösterimi birbirinden farklıdır. Osmanlıcadaki ا ٬ه و٬ى okutucu harfler, önüne geldikleri harfleri a, e, o, ö, u, ü, ı, i sesleriyle okutur. Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, elif ve hemze okutucularını sizlere aktaracağız.

  • 1
  • 53
TÜRKÇEDEKİ ÜNLÜLER
TÜRKÇEDEKİ ÜNLÜLER

Osmanlıcada sesli harfleri göstermek için aynı zamanda sessiz harf olarak da kullanılan elif, vav, ye ve he olmak üzere dört harf kullanılır. Arap alfabesi Türkçenin zengin ünlü sistemini göstermede yetersiz kalır.

Buradaki elif, vav, he ve ye okutucu harfleri, diğer harflerin önüne gelerek önceki sesleri okuturlar. Böylece hece ve kelimelerin oluşmasını sağlarlar. Elif harfi, Arapçadaki üstün harekesinin yerini alır.

  • 2
  • 53
KELİME BAŞINDA
KELİME BAŞINDA

Elif (ا)ve he (ه) "a ve e" seslerini karşılamak için kullanılır. Ancak Osmanlıca imlasında kelime başındaki "e" sesini karşılamak için mutlaka elif harfi kullanılır.

Elif (ا) kelime başındaki "a" sesini karşılayabilmesi için üstüne med işareti şeklinde bir elifin yazılması gerekir.

  • 3
  • 53
OKUMA ÖRNEĞİ
OKUMA ÖRNEĞİ

Burada medli elif harfinin kelime başında a sesini karşılaması "ak" ve "adım" kelimelerinin Osmanlı alfabesiyle yazımıyla gösterildi. Osmanlıcanın sağdan sola yazılıp okunurken Latincenin soldan sağa yazıldığı unutulmaması gereken en önemli husustur.

  • 4
  • 53
ÖRNEK KELİMELER
ÖRNEK KELİMELER
  • 5
  • 53
ÖRNEK KELİMELER
ÖRNEK KELİMELER
2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN