Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Eğitim
  • Avrupa'ya gönderilen Müslüman kız öğrencilerini tartışan Sebilürreşad ve Kadınlar Dünyası

Avrupa'ya gönderilen Müslüman kız öğrencilerini tartışan Sebilürreşad ve Kadınlar Dünyası

Kız öğrencileri, Avrupa'ya öğrenim görmek amacıyla Osmanlı döneminde gönderilmeye başlandı. Yabancı bir ülkeye özellikle Müslüman kız çocuklarının gönderilmesi derin tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal alandaki bu hareketlilik Mehmet Akif'in Safahat'ında, Sebilürreşad dergisinde bu duruma karşı çıkılırken Kadınlar Dergisi de sessiz kalmayıp kız çocuklarının yurt dışında okumasını desteklemişlerdi. İşte, kız çocuklarının Avrupa'da okumasıyla ilgili dergi cephesindeki tartışmalar…

Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı), gayrimüslim kızlara hitap eden bir sınav ilanı vermiş, yaptığı sınavla belirlediği kızları Fransa'ya göndermişti. Osmanlı Devleti'nin Ermeni, Rum, Yahudi, Bulgar öğrencileri eğitim için yurtdışına gönderdiği, bu konuda millet ayrımı yapmadığı bilinmekteydi. Söz konusu kızlar olduğunda da böyle bir ayrım gözetilmemiş hatta öncelik azınlık toplumlarına verilmişti.

Bunun başlıca sebeplerinden biri gayrimüslim kızların yabancı okullardan veya gayrimüslim okullarından mezun olmalarıydı. Bu kızlar Avrupa'da eğitim için şart olan yabancı dil konusunda ayrıca bir hazırlık dönemine ihtiyaç duymayacaklar ve daha kısa sürede yetişmiş muallime olarak geri döneceklerdi. Ayrıca Avrupa toplumuna kültürel ve dini anlamda yakın olan gayrimüslim kızların Müslüman kızlara göre daha az uyum sorunu yaşayacağı öngörülmüş olmalıydı.

Bunun diğer önemli bir sebebi de Müslüman Osmanlı kızlarının yalnız başına Avrupa'ya gönderilmesine o günün toplumunda pek sıcak bakılmamasıydı.

Müslüman kadınların da gayrimüslim kardeşlerine "siz gidin öğrenin bize de öğretin" demekten başka çaresi kalmamıştı. Ancak gayrimüslim kızların öncülüğünde açılan bu kapının Müslüman kızlar için de aralanması pek yakındı.

Müslüman kızların Avrupa'ya gönderilmesi fikri Osmanlı kadın eğitimi adına heyecan uyandırmakla birlikte bazı endişeleri de beraberinde getirmişti. Avrupa tahsili Müslüman kadınlar için bir haktı ancak eğitim altyapısı gerçeğini ve ahlaki çözülme yaşanacağı yönündeki kaygıları yok saymak da mümkün değildi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN