Arama

Yazarların ilham aldığı şehirler

Şehirler, insanların karakterini şekillendiren en önemli etmendir. "Kent, insanlara ait anıların ve geçmişin ambarıdır ve ayrıca kültürel simgeler deposu olarak da iş görür." Bu durumun en iyi örnekleri ise yazarlardır. Öyle ki bazı yazarlar, zaman içinde doğdukları, yaşadıkları ya da eserlerine konu edindikleri şehirler ile yan yana anılmaya başlar. Nuri Pakdil'in Maraş'ı kâğıda boyanan kuş olarak betimlediğini biliyor muydunuz? Ya da Yahya Kemal'in İstanbul'u bir ufuk şehri olarak tanımladığını. İşte sizler için yazarların ilham aldığı şehirleri derledik.

  • 1
  • 25
AHMET HAMDİ TANPINAR- İSTANBUL
AHMET HAMDİ TANPINAR- İSTANBUL

Çok yönlü kişiliğiyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerini kaleme alırken mekân olarak İstanbul'u seçer. Doğduğu ve hayatının önemli bir kısmını geçirdiği şehir olan İstanbul'un Tanpınar'daki yeri ayrıdır.

Tarihimizin önemli bir döneminde tanıklık eden edebiyatımızın usta kalemi Tanpınar, hocası Yahya Kemal'le beraber İstanbul okumaları yaparak onun kavramlarından ilham aldı. Eserleriyle insanlara İstanbul sevgisini kazandırdı. Huzur romanı boyunca ana karakterlerini İstanbul'un semtlerinde dolaştıran Tanpınar, çok sevdiği bu şehre bambaşka bir gözle bakardı. İstanbul'un çehresindeki uyumun ön plana çıktığı bu romanda, semtlerin de adeta bir ruhu vardı.

Tanpınar, eserlerinde İstanbul'u da bir roman karakteri, canlı bir varlık gibi işledi. Her semtine ayrı anlamlar yüklemiş, her birini karakteristik özellikleriyle birlikte ele almıştır. Semtlerin bu kendilerine has özellikleri insana da yansıyarak, kişinin bulunduğu semte göre hislerinin ve düşüncelerinin değişmesini sağladı. Bu nedenle Tanpınar, kişinin bulunduğu semtten başka bir semte özlem duyabileceğini söylemişti.

  • 4
  • 25
YAŞAR KEMAL- ÇUKUROVA
YAŞAR KEMAL- ÇUKUROVA

Edebiyatımızda kendine has anlatımı ve eşsiz doğa betimlemeleriyle önemli yer edinen Yaşar Kemal, Osmaniye doğumluydu. Orhan Kemalle birlikte Çukurova edebiyatı olarak anılan türün temelini atan Yaşar Kemal,

Yaşar Kemal, edebiyatımızın bir başka büyük yazarı ve kendi çağdaşı Orhan Kemal ile birlikte, günümüzde Çukurova edebiyatı olarak anılan türün temelini atmıştır. Ancak Cumhuriyet sonrası Adana'daki köylünün hayatı, sıkıntıları, şehre göç macerası gibi yönleriyle ele aldı. Buradaki mekânları sadece düşünmemiş adeta resmetmiştir.

"Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz'den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz'in üstünde daima, top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır."

İnce Memed

Sonraki yıllarda Çukurova'yı adım adım dolaşmış, mâni, ağıt, türkü, tekerleme, destan ve halk hikâyeleri toplamış, derlemelerini bir yandan yayımlayan Yaşar Kemal, Nobel'e de aday gösterilmişti.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN