Arama

Ünsüz benzeşmesi nedir? Ünsüz benzeşmesi ile ilgili örnekler...

Ünsüz benzeşmesi Türkçede karşımıza çıkan ses olaylarından biridir. Ünsüz benzeşmesi sessiz harflerin yumuşaklık-sertlik özelliklerine dayalı uyumdan doğmuştur. Peki ünsüz benzeşmesi nedir? İşte örnekler üzerinden ünsüz benzeşmesi...

  • 1
  • 9
ÜNSÜZ BENZEŞMESİ NEDİR?
ÜNSÜZ BENZEŞMESİ NEDİR?

Ünsüz benzeşmesi Türkçede öğrenciler tarafından en çok zorlanılan ve karıştırılan konulardan biridir.

Ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz uyumu, Türkçe dil bilgisindeki ses olaylarından biridir.

Bu kurala göre herhangi bir kelimeye eklenen ve ünsüz harfle başlayan yapım ve çekim ekleri kendisinden önceki son harf sert ünsüz ise sert, yumuşak ünsüz ise yumuşak ünsüz harfle başlamak zorundadır:

Türkçede sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden "c, d, g" ile başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki ünsüz değişerek sertleşir. Bu ses özelliğine ünsüz uyumu, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi denir. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi denmesinin sebebi, kelime sonundaki sert ünsüzün, yanına gelen yumuşak ünsüzü kendine benzetmesidir.

  • 5
  • 9
ÖRNEKLER
ÖRNEKLER

Dolap-da- dolapta

Aş-cı- aşçı

Kitap- cı- kitapçı

Taraf – dar – Taraftar

Kümes – den = Kümesten

Küs – gün = Küskün

Et – cil = Etçil

Yurt – daş = Yurttaş

İnat – cı = İnatçı

Unut – gan = Unutkan

Çocuk – ca = Çocukça

Sıcak – dan = Sıcaktan

Seç – gin = Seçkin

Geç – ti = Geçti

Güreş – ci = Güreşçi

Çalış – gan = Çalışkan

Külah – dan = Külahtan

Silah – cı = Silahçı

Arap – ca = Arapça

Dolap – ta = Dolapta

Çap – gın = Çapkın

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN