Arama

Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası eserinden alıntılar

Nurettin Topçu felsefe, sosyoloji ve psikoloji eğitimleri alan, millî bir mefkûre oluşturmak için çabalamış, yazar, akademisyen ve fikir adamıdır. Türkiye'nin Maarif Davası, Nurettin Topçu'nun 1939-1973 yılları arasında çeşitli dergilerde yazmış olduğu yazılar ve vermiş olduğu konferanslardan oluşan kitabıdır. Topçu eserinin ön sözünde de belirttiği üzere milletin son üç asırda geçirmiş olduğu buhranların sebebini kültür ve maarif sahasında aranması gerektiğini vurgulamıştır. Bilhassa okullardaki bozulan eğitim sistemi üzerine eğilen Topçu'nun eserinden en çarpıcı alıntıları derledik.

"Bugün talebelik artık ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır."

"Yarım ilim ve yarım ahlak her felaketi getirebilir."

"Bırak tahsili evladım, sen ilkin bir haya öğren!"
Biz, tahsilden önce hayayı pek iyi bilen, kendini bilen, cesur, fedakar, vatansever, imanlı bir nesle ilk öğretimin kutsal kapısını açmak zorundayız."

"Batı'nın fikir mahsullerini şüphesiz ve tenkitsiz, saf bir itaatle alan dimağlar, bu fikirleri getirmekle ilim yaptıklarını zannettiler."

"Kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir; hüsranına ağlasın."

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN