Arama

Mehmet Akif’in gerçekleştiremediği İslam Kongresi

Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde hem diliyle hem de eliyle ülkenin ıslahı için çalışmış bir isim. Ülkenin eski, parlak günlerine kavuşmasını ve milletin yeniden İslami hassasiyetlere sahip olmasını sağlamak Mehmet Akif Ersoy'un en büyük gayesiydi. Mehmet Akif, "kavmiyetçilik" anlayışını İslam medeniyetini sarsacak bir zelzele olarak görmüş, bu nedenle İslam dünyasının bir araya geleceği bir İslam Kongresi düzenlemeyi istemişti. Peki, Mehmet Akif'in bu düşüncesi nasıl doğdu? Akif'in bu gayesi hangi sebeplerle gerçekleşmedi?

  • 1
  • 10
MEHMET AKİF PEK ÇOK GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ
MEHMET AKİF PEK ÇOK GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

"Milli şair" olarak tarihe ismini altın harflerle yazdıran Mehmet Âkif Ersoy, milletin mukadderatı ile yakından ilgilenmişti. Yazma fikrini aklından hiç çıkarmamış, hem bu alanda hem milli duyguları yeniden halka aşılamak amacıyla hem de medeniyeti yeniden bir araya getirecek olan İslam Kongresi konusunda pek çok proje düşünmüştü.

Ancak Mehmet Âkif, çeşitli sebeplerden ötürü bu projelerini bir türlü kaleme dökemedi. Ailevi durumu ve içinde bulunduğu şartlar bu sebeplerden bazılarıydı.

  • 2
  • 10
‘BU AİLE GAİLELERİ BENİ ÇOK YORDU’
‘BU AİLE GAİLELERİ BENİ ÇOK YORDU’

Mehmet Akif'in yakın dostlarından Eşref Edip, bu sebeplerden en önemlisinin ailevi meseleler olduğunu belirtmişti. Eşref Edip'in şu sözleri, Akif'in istediklerini neden gerçekleştiremediğini açıklar niteliktedir:

"Üstadın ev hayatı o kadar müsterih değildi. Ailesi daimi surette rahatsız olduğu için ev işlerini layıkıyla görebilecek halde değildi. Bu sebeple üstad, nizam ve intizamıyla doğrudan doğruya alakadar olmak mecburiyetinde idi. Seyahatler, hicretler münasebetiyle çocuklarının tahsili de intizamını muhafaza etmemişti. Ona da çok üzülüyordu. Bazen öyle diyordu: Bu aile gaileleri beni çok yordu. Bu gailelerden azâde olsaydım daha güzel şeyler yazardım."

  • 3
  • 10
PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ZAMAN BULAMIYORDU
PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ZAMAN BULAMIYORDU

Mehmet Akif Ersoy'un istediklerini yapamamasının sebeplerinden birisi de yeterince zaman bulamamasıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Akif'e bir Kur'an-ı Kerim meali yazmasını teklif etmiş; Akif, hem işin büyüklüğü hem de yazmayı tasarladığı diğer konuların aksamasından endişe ederek bu görevi üstlenmeme hususunda direnmişti.

Buna rağmen meal yazma hususunda ona ısrar edenlere ise şu cevabı vermişti: "Birkaç parça şiir yazacağım, ona mani olursunuz."

  • 4
  • 10
MEALİ TAMAMLAMADI; İSTEDİKLERİNİ DE YAZAMADI
MEALİ TAMAMLAMADI; İSTEDİKLERİNİ DE YAZAMADI

Akif, daha sonra meal yazma görevini üstlenmiş ancak bazı sebeplerden dolayı yazmaya başladığı meali tamamlayamamıştı. Buna karşın planladığı şeyleri de yazamamıştı. Ailevi nedenler ve zaman bulamayışının dışında istediklerini gerçekleştirememesinin bir diğer sebebi de ileri yaşında bir türlü yakasını bırakmayan rahatsızlığıydı.

Bu konuyla ilgili Mahir İz'e yazdığı bir mektubun sonunda şunları söylemişti: "Gülme komşuna gelir başına! Meşhur Yahya Kemal gibi felek bizi de kıt'acı etti. Dört yılda on iki mısra! Ne ise Allah beterinden esirgesin!"

  • 5
  • 10
ANADOLU’DA İSLAM KONGRESİ TOPLAMAK İSTİYORDU
ANADOLU’DA İSLAM KONGRESİ TOPLAMAK İSTİYORDU

Mehmet Âkif'in gerçekleştirmek istediği bir diğer gayesi de Anadolu'da bir İslam Kongresi toplamaktı. Âkif, Müslümanların selametinin birlik ve beraberlikte olduğuna inanıyordu.

Hem tek tek Müslüman memleketlerin kendi içindeki birlikleri hem de Müslüman milletlerin birbirleri ile olan irtibatları Âkif için çok önemliydi. O aynı zamanda gayrimüslimlerin Müslümanların birlikteliğine asla izin vermeyeceğinin de farkındaydı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN