Arama

Kullandığımız halde anlamını bilmediğimiz 18 kelime

"Kallavi bir kahve isterim" dendiğinde, "Kallavi" kelimesi aslında neyi ifade eder? Türkçede başarısız sonuç anlamına gelen fiyasko kelimesinin kökeni nereden gelir? Sizler için, sıkça kullanmamıza rağmen, bambaşka anlamlara sahip olan 18 kelimeyi derledik.

  • 1
  • 18
KALLAVİ
KALLAVİ

Çoğu zaman kahve isterken kullandığımız bu Kallavi, eskiden vezirlerin başlarına giydikleri, koni biçimindeki, oldukça uzun kavuğun adıdır. Bu nedenle, günümüzde "kallavi bir kahve", hacmi büyücek olan bir fincanda servis yapılması istenilen kahve, veya hacmi büyük olması istenilen bir başka nesne için söylenir.

  • 2
  • 18
MİHENK TAŞI
MİHENK TAŞI

Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt olarak sıklıkla kullandığımız bu deyim aslında gümüş ve altın alaşımlarının kalitesini test etmekte kullanılan sert ve siyah renkli bir taştır.

  • 3
  • 18
ALAVERE
ALAVERE

Bu kelimenin esas anlamı ise, bir şeyin elden ele geçmesi ya da bir şeyi elden ele vererek aktarmadır.

  • 4
  • 18
FİYASKO
FİYASKO

Türkçede başarısız sonuç anlamına gelen fiyasko kelimesinin İtalyanca kökenlidir. İtalyanca fiasco, "'şişe yapmak', bir tiyatro oyununun 'gümlemesi'" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca fiasco "şişe" sözcüğünden türetilmiştir.

  • 5
  • 18
KARDEŞ
KARDEŞ

Türkçe kökenli olan kardeş sözcüğü "karın" sözcüğü ve "-daş" ekinden geliyor. Aynı karından çıkan anlamı taşıyor. Buradaki "-daş" eki meslektaş, adaş, yurttaş sözcüklerindeki -daş ekiyle aynıdır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN