Arama

Hz. İbrahim kıssası üzerinden 'korku' felsefesi

Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden Kierkegaard, Hz. İbrahim'in kıssası üzerinden "korku" kavramını temellendirdi. Korkuyu varoluşçu felsefe ve özgürlük bağlamında açıklayan Kierkegaard'ın düşüncelerini, felsefesini ve korku kavramının İslamiyet'teki yerini siz Fikriyat okurları için incelemeye tabi tuttuk.

  • 1
  • 15
Varoluşçuluk felsefesi
Varoluşçuluk felsefesi

20. yüzyılda varlığa bakışın değişmesiyle beraber yeni metafiziğin ortaya çıkma süreci başladı. Bu yeni metafiziğe zemin hazırlayan arka plandaki düşüncelerden biri de varoluşçuluk felsefesidir.

Varoluşçuluk felsefesi; evrenin, dünyanın varoluşunu anlatan geleneksel tümel felsefeye tepki olarak ortaya çıkmıştır. Hakan Gündoğdu, Varoluşçu Felsefelerdeki Bazı Ortak Özellikler çalışmasında,bu felsefenin tümelin daha önemli olduğu düşüncesinde olan Platon'un temsil ettiği klasik felsefeden ve tezatlardan oluşan Hegel'in diyalektiğinden bütünüyle ayrıldığını düşünür. Varoluşçu felsefecilere göre, felsefenin temeli, yalnızca düşünen özne değil, bir birey olarak öznedir. Varoluşçular "saçma" olarak adlandırdıkları bu dünyadan kopma eğilimindedirler.

  • 3
  • 15
Kierkegaard kimdir?
Kierkegaard kimdir?

Danimarkalı filozof ve teolog olan Kierkegaard, ilk varoluşçu filozof olarak kabul edilir. Varoluşçuluk felsefesinin öncüleri Søren Kirkegaard, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Karl Jaspers ve Jean-Paul Sartre gibi filozoflardır. Her ne kadar bu filozofları varoluşçuluk felsefesinin öncülleri saysak da düşünce olarak ayrışan noktaları vardır. Örneğin; Sartre varoluşçuluğun ateizm kanadını oluştururken Marcel, Kirkegaard bu ekolün dindar kanadını oluşturur.

Varoluşçu felsefecilerde görülen korku, kaygı, bunaltı temaları Kierkegaard felsefesinde de karşımıza çıkar. Kierkegaard, klasik Hegel felsefeciliğini eleştirir, söz konusu felsefenin soyut mantıksal düzlemde ilerlediğini bunu yaparken de bireyin gerçek yaşamını gözden kaçırdığını düşünür. Kierkegaard'a göre varoluş somut ve öznel olan insanın bizatihi yaşamıdır. Bu sebeple felsefenin somut düşünme olan varoluşçuluğa yönelmesi gerektiğini düşünür.

  • 5
  • 15
Varoluşçuluğun temaları
Varoluşçuluğun temaları

Varoluşçuluk felsefesinin temaları insan özgürlüğü, ölüm, kaygı ve iç sıkıntısı gibi kavramlardır. Bu felsefenin ortak ilkelerine baktığımızda; insanın merkeze alınması ve "birey" olarak konu edinilmesi esastır. Sartre'ın "birey"i ilahsız bir evrene fırlatılmıştır. İlahsız bir evrene fırlatılan birey, bu dünyada yalnızdır ve bu sebeple varolduğu andan itibaren bir iç sıkıntısı, buhran ve "bulantı" ile karşı karşıyadır. Sartre'in Bulantı eserindeki ana tema da bu varoluşsal kaygıların ortaya çıkardığı "bulantı"dır.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN