Arama

Hekimlerin piri İbn-i Sina'dan okunması gereken kitaplar📚

İslam medeniyetinin önemli simalarından biri olan İbn-i Sina, hem filozof hem de tabip olarak İslam dünyasındaki etkisinin yanı sıra asırlarca Avrupa tıbbını da etkiledi. Modern tıbbın kurallarını belirleyen İbn-i Sina, 276 esere imza attı ve birçok eseri, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutuldu. "Hekimlerin piri" olan İbn-i Sina'dan okunması gereken kitaplar...

  • 1
  • 19
İBN-İ SİNA KİMDİR?
İBN-İ SİNA KİMDİR?

Batıda Avicenna olarak bilinen ve çok saygı gören İbn-i Sina, Bergamalı Yunanlı hekim Galenos'a benzetilerek "Müslümanların Galenos'u" olarak tanınırdı. Felsefe ve tıp bilimlerinin gelişimine katkılarıyla ön plana çıkan İbn-i Sina, bugün Özbekistan sınırları içerisinde kalan Afşana'da doğdu.

  • 2
  • 19
276 ESERDEN YALNIZCA 68’İ GÜNÜMÜZE ULAŞTI
276 ESERDEN YALNIZCA 68’İ GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Hayatı boyunca, Farsça olarak kaleme aldığı birkaç küçük kitap haricinde tamamı Arapça olmak üzere 276 eser hazırladı. Maalesef bu eserlerin çoğu kayboldu; ancak Doğu ve Batıdaki kütüphanelerde günümüze ulaşmış 68 kadar eseri bulunur.

Bu sebeple yakın dönem tarihçilerinden bazıları onu hekimden ziyade felsefeci olarak ansa da İbn-i Sina Orta Çağ'da "Hekimlerin Prensi" idi.

  • 3
  • 19
İşaretler ve Tembihler
İşaretler ve Tembihler

İbn Sînâ felsefesinin özeti olan el-İşârât ve't-Tenbîhât, bir açıdan onun felsefesine giriş olarak nitelenebilecek bir eserdir. İbn Sînâ, Müslümanların çeviriler vasıtasıyla karşılaştığı felsefî mirası bir kitap külliyat başlığı altında telif ve tasnif eden ilk filozoftur. Bu sebepledir ki felsefî birikim islam toplumunda eğitim ve öğretim yapılabilir bir niteliğe İbn Sînâ'nın eserleriyle kavuşmuş ve el-İşârât kitabı da geniş felsefî koleksiyonun temel disiplinlerini içeren üst düzey bir özetleme tarzında kaleme alınmıştır.

Bu bağlamda İbn Sînâ eş-Şifâ'yı mantık, doğa bilimleri, matematik ve metafizik gibi dört bölümde yazmışken el-İşârât bunlardan yalnızca mantık, doğa bilimleri ve metafiziği içermektedir. Eserin üst düzey bir özet oluşu, bir anlamda İbn Sînâ'nın külliyatına giriş niteliğini ortaya koymakta diğer yandan da ancak eş-Şifâ'nın yardımıyla anlaşılabilecek bir metin olma durumunu gerekli kılmaktadır. Üzerinde yüzyıllar boyunca farklı düşünürlerin şerhler yazmış olduğu bu eser, felsefe ve düşünce geleneğinde en belirleyici başat eserlerden birisi olma özelliğini taşımaktadır.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın...

  • 4
  • 19
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN NE YAPILMALI?
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN NE YAPILMALI?

Öğlen ana öğün akşam hafif yenmeli.
Birden fazla yemek türünü bir anda tüketilmeli.
Kuzu eti, buğday ve hoş kokulu içecekleri sofrasında bulundurulmalı.
Meyvelerden incir, üzüm ve hurma tüketilmeli.
Ekşi yiyecekleri yemede aşırıya kaçmamalısın insanı çabuk yaşlandırır.

  • 5
  • 19
Hayy Bin Yakzan Keşifler
Hayy Bin Yakzan Keşifler

Bütün zamanların en önemli düşünürlerinden İbn Sina'nın Hayy bin Yakzan'ı birtakım remzlere başvurarak sembolik bir hikâye şeklinde kaleme aldığı bir eser. Görünüşler âleminin arkasındaki temel ilkeleri araştıran bu eser, bir "Keşifler" kitabı olmakla birlikte, İbn Sina'nın çağına kadar ki kozmoloji, ruh ve hayat hakkındaki telâkkileri anlamak bakımından da ayrı bir öneme sahip. Doğu felsefe geleneğinde ilk kez böyle bir felsefî hikâye yazmış olan İbn Sina, kendisinden sonraki İbn Tufeyl, Nasirüddin-i Tûsî, Şehabüddin-i Sühreverdî gibi başat filozoflara da bu eseriyle öncülük etmiştir.

Eser, görünüşler dünyası ile hakikat arasında anlama ve anlamlandırma gerilimi yaşayan insana varoluşunu anlamlandırması, kendisini büyük bütüne dahil etmesi için tefekkür imkânları sunuyor. Sonsuzluğu kavramaya yönelik bu fikri çaba tekmil bir âlem tablosu çiziyor. İbn Sina kurduğu bu muhkem yapıdan, tefekkürün bütün inceliklerini maharetle gösterdiği bu âlem tablosundan o kadar emindir ki muhatabına söyleyeceğini söyledikten sonra eserini şu cümlelerle bitirir: "İstersen arkamdan gel... Seni ona götüreyim!..."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın...

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN