Arama

Hz. Musa Allahu Teala'yı görmek isteyince ne oldu?

Bazı kelimeler var ki, yaşanan hadiselerden dolayı onlara ayrı bir kudsiyet atfedilir. Bu kelimelerden biri de 'tûr'. Sina Çölü'nde bir dağın özel adı olan 'tûr', Hz. Musa'nın Kelimullah sıfatını almasına şahitlik etmiştir. Peki, Hz. Musa'nın Tûr hadisesi nedir? Hz. Musa, Allahu Teala'yı görmek isteyince ne oldu? Tasavvufta bu dağ ne anlamda kullanılır?

  • 1
  • 10
TÛR
TÛR

Tûr, dağ veya 'icadın zirvesinden maddenin çukuruna, gayb âleminden şehâdet âlemine tayeran eden' anlamlarına gelir. Sina Çölü'nde bir dağın özel adıdır. Tûr-ı Sinâ dağı olarak da bilinir. Hz. Musa, kendisine inananlarla Mısır'dan çıkıp giderken orada Allahu Teâla ile konuşmuştu. Bu yüzden Kelim sıfatını almıştı. Yine Tûr-ı Sinâ'da Hz. Musa, Allah'ı görmek için niyazda bulunmuştu ve Allah dağa tecelli edince dağ paramparça olmuştu.

  • 2
  • 10
KUR’AN’DA DAĞLARDAN NASIL BAHSEDİLİR?
KUR’AN’DA DAĞLARDAN NASIL BAHSEDİLİR?

Kur'an-ı Kerîm'de dağlar çeşitli surelerde bahsedilir. Bunlar Gâşiye, Nebe, Nahl, Enbiyâ, Nâzi'ât, Enbiyâ, Sâd, Kehf, Tûr sureleridir. Bu surelerde Yüce Allah, dağların nasıl dikildiğinden ibret alınması gerektiği, yeryüzüne birer kazık yapıldığı, yeryüzünün sağlamlaştırılması ve sarsılmaması için sağlam bir şekilde yerleştirildiği, üzerinde ve içinde barınakların ve madenlerin yaratıldığı, Allah'ı tespih ettiği, kıyamet gününde yürütüleceği, yürütülüp serap hâline geleceği, kaldırılıp birbirine çarptırılacağı, parça parça olup dağılacağı ve sarsılacağı, akıp giden kum yığını olacağı gibi konulardan bahsedilir.

  • 3
  • 10
1 AYET
1 AYET

"Tûr'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, beytülma'mûra, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize and olsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir; ona engel olabilecek yoktur!"

(Tûr Suresi, 1-8)

  • 4
  • 10
1 AYET
1 AYET

"Sonunda Mûsâ süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafında bir ateş gördü. Ailesine: "Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir kor parçası getiririm!" dedi."

(Kasas Suresi, 29)

  • 5
  • 10
1 AYET
1 AYET

"(Rasûlüm!) Mûsâ (hâdisesinin) haberi Sana ulaştı mı? Hani O, bir ateş görmüş ve ailesine: "Bekleyin! Eminim ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum!" demişti."

(Tâhâ Suresi, 9-10)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN