Arama

Edebiyatımızın parlamenter isimleri

Sanat ve edebiyatı hayattan bağımsız düşünmek pek mümkün değil. Özellikle edebiyatçılar, toplumun aksaklıklarını, toplumun yaşayış biçimlerini ve toplumun milli benliğini korumasını sağlamak adına kalemlerini konuşturan insanlardır. Hatta kendileri ilham aldıkları ortamlarından çıkarak, her türlü duygu ve düşüncelerini parlamentoda yer alıp dile getirebilmişlerdir. İşte, edebiyatı meclis sıralarına taşımış o önemli isimler…

  • 1
  • 28
ARİF NİHAT ASYA
ARİF NİHAT ASYA

7 Şubat 1904'te Çatalca'da doğdu. İstanbul'da Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi. Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950-1954 döneminde Adana milletvekili oldu. Daha sonra tekrar öğretmenliğe döndü ve Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni iken emekliye ayrıldı. Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetesinde siyasi ve edebi fıkralar yazdı.

1975 yılında Ankara'da ve Arif Nihat Asya'nın şiirlerinde milliyetçilik konusu ağır basar. Bayrak ve vatan konularında sayısız şiirler yazmıştır. Teknik yapı olarak şiirin her türünü denemiş ve son şiirlerinde mistisizme yönelerek rubai tarzında şiirler yazdı.

  • 2
  • 28
TAHSiN BANGUOĞLU
TAHSiN BANGUOĞLU

1904 yılında Drama'da doğdu. Genç yaşında sanat çalışmalarına başlayan Banguoğlu en çok rubai tarzında şiirler yazmıştır. 1936 yılında Breslau Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Ankara Üniversitesi'nde, Londra ve İstanbul Üniversitelerinde 1961 yılına kadar Profesör olarak Türkoloji öğretim üyeliğinde bulunmuştur.

1943 yılında Bingöl Milletvekilliğine seçildi. 1948 yılında Milli Eğitim Bakanı oldu. 1961 yılında Edirne Senatörlüğüne seçildi. 1963 yılında Halkevleri Genel Başkanlığı görevinde bulundu. 194 7 ve 1960'da Türk Dil Kurumuna Başkan seçildi. 1970 yılında Yeni Türkiye Partisine Genel Başkan seçildi.

  • 3
  • 28
ADİL ERDEM BAYAZIT
ADİL ERDEM BAYAZIT

1939 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini orada tamamladı. Bir müddet İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültesine devam ettiyse de yüksek tahsilini Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Edebiyat Öğretmenliği ve Kütüphane Müdürlüğü yaptı. Sanayi Bakanlığı İnsan gücü ve Eğitimi Daire Başkan Yardımcısı iken istifaen devlet memuriyetinden ayrılan Bayazıt, Akabe Yayınları ve "Maverâ" dergisi yöneticisi oldu. Yayınevi merkezini İstanbul'a taşıyınca yeniden memuriyete başladı.

Kuruluş yıllarında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Genel Sekreterliği de yapan Bayazıt, 1987 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden aday olarak katıldığı Kahramanmaraş ilinde seçimleri kazanarak parlamenter oldu.

  • 4
  • 28
YAHYA KEMAL BAYATLI
YAHYA KEMAL BAYATLI

2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Gerçek adı Ahmet Agâh'tır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Darülfünün'da dersler verdi. Sırasıyla Medeniyet Tarihi, Batı Edebiyatı, Türk Edebiyatı Tarihi konularında öğretmenlik yaptı. 1922'de Ankara'ya geldi. Milli Mücadele'de görev aldı.

İstiklal Savaşı'nı kazanmamızdan sonra Türk Barış Heyeti içinde görev alarak Lozan'daki çalışmalara katıldı. 1923'te Urfa milletvekili, 1926'da Varşova 1929'da Madrid Büyükelçisi oldu. 1934'de Elçilikten ayrıldı. CHP'nin sanat müşavirliğine getirildi. 1943'de yapılan ara seçimlerinde İstanbul milletvekili oldu. 1946 seçimlerine katıldı ise de kazanamadı.

Tarihi çağlar boyunca gerçek güzelin ve güzelligin öncüsü Yahya Kemal Beyatlı, Türk şiirine güç ve kuvvet veren şairlerimizin ilk safında yer alır. Beyatlı, Türkçeyi, bilinenin ve alışılmışın ötesinde bir kuyumcu titizliği içinde işleyerek, tarihten yurt sevgisine, coğrafyadan aşka kadar sınırsız pür-şiire, hem de aruz vezniyle ölümsüzlük mührünü başarıyla vurmasını bilmiştir.

  • 5
  • 28
BEHÇET KEMAL ÇAGLAR
BEHÇET KEMAL ÇAGLAR

23 Temmuz 1908 yılında Erzincan'da doğdu. Çağlar, çocukluk yıllarını şu cümleleriyle özetler:

"Bünyan yakınında yerleşmiş Sürüngüz isimli Türkmen oymağından çiftçilikle meşgul ve halkalı ziraat okulunda okumuş bir babanın ve Karesi çepnilerinden kolağası Ahmet Aganın kızı bir ananın oğluyum. Erzincan'da hürriyet topları atılırken dünyaya geldim."

Okulunda öğretmenlik yapmakta olan Eflatun Cem ve Faruk Nafiz Çamlıbel'den edebiyat ve şiir zevkini aldı. Zonguldak'ta okulunu bitirdikten sonra inceleme yapması için İngiltere'ye gönderildi. Yurda dönünce Halkevleri müfettişliğinde bulundu. Erzincan'dan milletvekili seçildi. Ancak bu görevinden 1948 yılında kendi isteğiyle istifa ederek ayrıldı. İstanbul Radyosu'nda edebi müşavir, Robert Kolej'inde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1961 yılında da Kurucu Meclis üyeliğine seçildi.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN