Arama

Edebiyat hakkında az bilinen terimler

Edebiyat, bireylerin duygu ve düşüncelerini estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Edebiyat alanında yazılan yazıları veya makaleleri anlamak için birtakım terimleri de iyi bilmek gerekir. Çünkü dili iyi kullanma, üslup ve tarzları anlama gibi durumlar, terimlerin karşıladıkları anlamları bilmekten geçer. İşte edebiyat hakkında az bilinen terimler ve anlamları...

  • 11
  • 53
Basitname
Basitname

Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller. Bunlara "Türkî-i basit gazel" de denir.

  • 12
  • 53
Belâgat
Belâgat

Düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı. Sözün düzgün, açık, anlaşılır, güzel olmasını, söyleme nedeniyle, söylenene göre düzenlenmesini öğreten bir bilim dalıdır.

  • 13
  • 53
Berceste
Berceste

Öz, güzel, lâtif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyit. Dize için daha çok "mısra-ı berceste" , beyit için de "beyt-i berceste" tanımlamaları kullanılır. Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denebilir.

  • 14
  • 53
Bozlak
Bozlak

Halk edebiyatında özel bir besteyle söylenen bir ezgi türü, türkü. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. Çoklukla Güney ve Orta Anadolu bölgelerinde söylenir. Afşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır.

  • 15
  • 53
Cinas
Cinas

Anlamları ayrı, ama söylenişleri yazılışları ya da hem söylenişlerini hem de yazılışları benzer olan sözcüklerin bir arada kullanılması sanatı.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN