Arama

Bir dava adamı Necip Fazıl'dan okumanız gereken kitap ve alıntılar

Edebiyatımızın Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip üstadı Necip Fazıl, fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızda derin izler bıraktı. Otuzlarında iken her şeyi bırakıp, sıfırdan yepyeni bir hayata başlayan mücadele adamı Kısakürek, Yunus Emre'den, Fuzuli'den, Yahya Kemal Beyatlı'dan miras aldığı edebiyata boyut atlattı. Onun için İslami değerler kutlu davasıydı. Necip Fazıl Kısakürek'ten okumanız gereken kitap ve alıntıları derledik.

"Müminin görüşünden sakının ey bilginler!
Yaradanın nuriyle nazar eder müminler!"

Necip Fazıl tasavvufla nasıl tanıştı?

I Necip Fazıl Kısakürek

  • 2
  • 26
PÜF NOKTASI
PÜF NOKTASI

"Beyoğlu'nda bir pansiyonun tavan arası odası... Tavan çatı şeklinde ve basık..Solda ancak iki büklüm şeklinde girilebilecek
bir kapı... Sağda mazgalvari biçimde dar ve küçük bir pencere ... Bir divan ,alçak yer masası ve her tarafa serpiştirilmiş
yer yastıkları...Duvarlarda modern resimler."

Necip Fazıl'ın sır gibi sakladığı konak ve komşuları

Püf Noktası, Necip Fazıl'ın komedi tarzında kaleme aldığı tek tiyatro eseridir. Eser, cemiyet hayatından, bozuk düzenden, hakkın haklıya verilmemesinden bıkmış, düzene ayak uyduramayan şair Recep Kafdağlı'nın olamadığı için ölmeyi tercihi ile başlar.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

"Hakikat mi?
Hakikat sadece Allah'ın dilediği ve O'na bildirdiğidir."

I Necip Fazıl Kısakürek

  • 4
  • 26
ÇÖLE İNEN NUR
ÇÖLE İNEN NUR

Allah Resulünün mübarek hayatları…

Eserin yazılışı bir hayli maceralı. İlk olarak 1950 tarihinde kaleme alınan eser, 1952 Büyük Doğu' döneminde 'Allah'ın Sevgilisi' ismiyle pek kısa bir bölümü tefrika edildi. 1956'da bu kez 'O' başlığıyla yayınlanmaya başladı. Fakat daha sonra yarım kalsa da 1969'da nihai şekline ve ismine kavuştu.

Çöle İnen Nur, Siyer kitaplarının alışılmış anlatımlarından farklı bir üslubu yansıtır. Eserin takdiminde bu farklılık şöyle ifadelendirilir:
"Tefsir, hadîs, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, 'Başlangıç' yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak 'doğru' üzerine hissî ve teessürî bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir; ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik selâhiyetinde olmadığı mukaddes kapıya ancak, inanmış ve teslim olmuş sanat tavriyle sokulmaktan başka çare yoktur. "

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

"Müslümanlıkta bir, kadınlıkta bir...
Hizmette, şefkatte, yakınlıkta bir...
Hadice, Hadice, büyük ve temiz;
Öz anneden daha aziz annemiz..."

I Necip Fazıl Kısakürek

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN