Arama

Farklı ülkelerden ilginç gelenekler

Dünya üzerinde yaşayan kavimlerin kendilerine has kodları olan kültürleri, yaşantılarında önemli bir yer tutar. Her kültürün bulunduğu coğrafya ve millete göre farklı adet ve görenekleri vardır. Bu ananeler, farklı yetişen bireyler için ilginç olsa da kendi içerisinde tutarlıdır. Bir kültürde normal karşılanan bir davranışın, diğer bir kültürde kabul görmemesi olasıdır. Fakat yine de yeni kültürler görmek, çeşitli kültürleri gözlemlemek, onlardan haberdar olmak bize farklı bakış açıları kazandırması bakımından önem teşkil eder. Sizler için farklı ülkelerin hala devam eden ilginç geleneklerini araştırdık.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
Farklı ülkelerden ilginç gelenekler

Kültür nedir?

🔶 Kültür, bir milletin dinî, dili, ahlaki, hukuki, iktisadi, lisani birikimlerinin tümüdür. Kültür temel anlamda çok kapsamlı ve karmaşık bir kavramdır, insanın tüm faaliyet alanını kapsar.

🔶 Kültürler, çeşitli sebeplerden dolayı farklılık gösterir. Dolayısıyla kültürel bir özellik, eylem ya da fikir kendi kültürel ortamından başka bir ortamda anlam ifade etmeyebilir. Bu bilinçle, gelin birlikte dünyada bir yolculuğa çıkalım ve ilginç gelenekleri tanıyalım.

Kuzey Kore

🔶 Dışa kapalı bir kültüre sahip olan Kuzey Kore ilginç, hatta kanunlaşmış bir geleneğe sahip. Bu adete göre erkekler 27, kadınlar 25 yaşından önce evlenemiyorlar. Evlenebilmeleri için ilk önce devlete karşı görevlerini yerine getirip sonra bir yuva kurabiliyorlar.

(X) Kültür sofrasına dönüşen 5 edebiyatçı mekanı

Çin

🔶 Çin'deki bir geleneğe göre kızların evlenmeden önce 1 ay boyunca ağlaması gerekiyor. Bu gelenek, genç kızın ailesine olan bağlılığını ifade etmesi bakımından önem taşıyor.

🔶 Gelenek tamamlandıktan birkaç gün sonra gelinin annesi ve diğer aile üyeleri gelini evliliğin eğlenceli bir kurum olduğunu anlatmak için toplanıyor.

Moritanya

🔶 Moritanyalı kadınlar evlenmek için geleneksel olarak bir şartı karşılamalılar. Bu şarta göre evlenecek genç kız, 60 - 100 kilogram arasında olmalı. Eğer kilo almazsanız aileniz sizi cezalandırır ve evlenmenize izin verilmez.

(X) Mazi ile aklaka kurmak: Amin alayları\ Bed-i besmele

Danimarka

🔶 16. yüzyıldan kalma eski bir Danimarka geleneği, günümüzde hala devam ediyor. Eğer bir kişi doğum gününde hâlâ bekarsa, arkadaşları onu tarçın ile yıkıyor.

🔶 Bu gelenek, eskiden kıta çevresindeki seyahatleri sebebiyle çoğu zaman evlenmek için zaman bulamayan, Danimarka baharat tüccarlarına bir atıf olarak görülüyor.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN