Arama

Onun Müslüman oluşu dönüm noktasıydı: Sa’d bin Muaz

Medine'nin ileri gelen kabilelerinden birinin üyesiydi Sa'd bin Muaz. Resul-i Ekrem tarafından gönderilen Mus'ab b. Umeyr'in teklifiyle İslam'ı kabul etmiş; onun Müslüman oluşu, Medine'nin İslamlaşmasında bir dönüm noktası olmuştu. Hicret ile Medine'ye gelen Resul-i Ekrem'e ve diğer muhacirlere sahip çıkmıştı. Peygamber Efendimiz, onun vefatı ile arşın titrediğini, cenazesine 70 bin meleğin katıldığını ve onun cennet ehlinden olduğunu söylemişti.

  • 1
  • 11
SA’D BİN MUAZ KİMDİR?
SA’D BİN MUAZ KİMDİR?

🔸 Sa'd bin Muaz, 590 yılında Medine'de doğdu. Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları kolundandır. Annesi, Hazrec kabilesinden Ümmü Sa'd Kebşe bint Râfi' el-Ensâriyye'dir.

🔸 621 yılındaki Birinci Akabe Biatı'ndan sonra Medineliler'i İslâm'a davet etmek için Resul-i Ekrem tarafından gönderilen Mus'ab b. Umeyr'in teklifiyle İslamiyet'i kabul etti.

🔸 Onun Müslüman olması Medine'nin İslamlaşmasında bir dönüm noktası sayılır.

🔍 Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe

  • 2
  • 11
SA’D BİN MUAZ NASIL MÜSLÜMAN OLDU?
SA’D BİN MUAZ NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

🔸 Medine'ye geldikten sonra Abdüleşheloğulları'ndan Es'ad b. Zürâre'nin evine yerleşen ve davet faaliyetini buradan yürüten Mus'ab b. Umeyr'in çalışmaları Sa'd b. Muâz'ı rahatsız etmiş, kabilesinin önde gelenlerinden Üseyd b. Hudayr'ı ikna ederek Mus'ab'ı Medine'den uzaklaştırmaya karar vermişti.

🔸 Ancak Mus'ab'ın güzel Kur'an okuyuşunu ve etkili konuşmalarını dinledikten sonra önce Üseyd, ardından Sa'd Müslüman olmuştu.

  • 3
  • 11
SAYGIN KİŞİLİĞİ İSLAM’IN YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRDI
SAYGIN KİŞİLİĞİ İSLAM’IN YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRDI

🔸 Sa'd İslâm'ı benimseyince hemen Abdüleşheloğulları'nın mahallesine gitti ve halkı toplayarak herkesin Müslüman olmasını, kabul etmeyenlerle ilgisini keseceğini söyledi.

🔸 Saygın kişiliği sebebiyle teklifi kabul edildi ve o gün Abdüleşheloğulları'nın tamamı İslâm'a girdi. Bu gelişmeler üzerine Mus'ab b. Umeyr, Sa'd b. Muâz'ın evine taşındı ve İslâm'a davet hizmetini buradan yürütmeye başladı.

🔸 Kısa bir süre içinde Evs ve Hazrec kabilelerinin büyük bir kısmı Müslüman oldu. Bu durum Resul-i Ekrem Efendimizi ve Mekkeli Müslümanları çok sevindirdi ve hemen hicret hazırlıklarına başlandı.

  • 4
  • 11
RESUL-İ EKREM’E VE MUHACİRLERE SAHİP ÇIKTI
RESUL-İ EKREM’E VE MUHACİRLERE SAHİP ÇIKTI

🔸 Sa'd b. Muâz ve Abdüleşheloğulları, 622 yılında İkinci Akabe Biatı'nda verilen söze uygun olarak Medine'ye hicret eden Resûl-i Ekrem'e ve diğer muhacirlere sahip çıkmıştı.

🔸 Resûl-i Ekrem, bu nedenle bir konuşmasında ensarın bütün kabilelerinin üstünlüğünden bahsederken Abdüleşheloğulları'nın onların en değerli kolu olduğunu söylemişti.

🔸 Muhacirlerle ensar arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında (muâhât) Sa'd b. Muâz, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ile bir rivayete göre ise Sa'd b. Ebû Vakkas ile kardeş ilân edildi.

🔍 Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabe

  • 5
  • 11
MEKKE’YE GİTTİĞİNDE TEHDİT EDİLDİ
MEKKE’YE GİTTİĞİNDE TEHDİT EDİLDİ

🔸 Hicret'ten kısa bir süre sonra umre yapmak için Mekke'ye giden Sa'd müşriklerin önde gelenlerinden eski dostu Ümeyye b. Halef'e misafir oldu.

🔸 Tavaf için Kâbe'ye gittiğinde Ebû Cehil, Hz. Peygamber ile Müslümanları Medine'ye kabul edip barındırdıkları için onu tehdit etti. Sa'd da kendisine bir zarar verildiği takdirde Kureyş'in Şam'a giden kervanlarının tehlikeye gireceğini belirterek bu tehdide karşılık verdi.

🔸 Ebû Cehil'in karşısında bu şekilde konuşamayacağını söyleyen Ümeyye'yi de yakında öldürüleceğine dair Resûl-i Ekrem'den bir söz duyduğunu haber vererek korkuttu ve Mekke'den ayrıldı.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN