Arama

Napolyon'un geri çekilmesini sağlayan paşa: Kaptan-ı derya Küçük Hüseyin

Devlet adamı ve kaptan-ı derya olan Küçük Hüseyin Paşa, hayatı boyunca imparatorluğa pek çok hizmette bulundu. III. Selim'in yakın arkadaşı Hüseyin Paşa, Akdeniz'deki korsanları temizlemekten tutun da Mısır'a asker çıkartan Napolyon'u durdurmaya kadar birçok önemli başarıya imza attı. Ayrıca Osmanlı'nın yenilikçi padişahı III. Selim döneminde vezirlik yapmasına da bağlı olarak donanmada ıslahatlarda bulundu. Bu dönemde Osmanlı donanması Avrupa'nın en güçlü donanmalarından biri haline geldi. İşte Napolyon'un Mısır'dan geri çekilmesini sağlayan kaptan-ı derya ve vezir Küçük Hüseyin Paşa hakkında detaylar…

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
KAPTAN-I DERYA VE VEZİR KÜÇÜK HÜSEYİN PAŞA
KAPTAN-I DERYA VE VEZİR KÜÇÜK HÜSEYİN PAŞA

Hayatı

📌Küçük Hüseyin Paşa 1757 yılında Gürcistan'da doğdu.

📌Bazı kaynaklarda Çerkez veya Gürcü asıllı olduğu, aslen Ahıskalı olan Vezir Silâhdar İbrâhim Paşa tarafından III. Mustafa'ya takdim edildiği belirtilir.

📌Şehzadeliği sırasında III. Selim'in yakın arkadaşı idi. Hatta III. Selim'in sütkardeşi olduğu söylenir.

III. Selim kimdir?

Eğitimi ve görevleri

📌Küçük Hüseyin Paşa, Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'da eğitim gördü.

📌Enderun'da öğrenim gördükten sonra Şehzade Mehmed'in hizmetinde bulundu.

📌III. Selim hükümdar olunca mâbeyincilik ve tebdilcilik göreviyle hâne-i hassaya nakledildi.

📌Beş altı ay kadar sonra başçuhadarlık makamına getirildi.

Mabeyncilik: Osmanlı Sarayı'nda padişahın özel kalem müdürlüğü işlevini gören kurumdu.

Başçuhadarlık: Osmanlı Devleti'nde Enderun teşkilâtında Has Oda ağalarından biri.

  • 3
  • 10
PAŞA’NIN İTİBARINI ARTTIRAN OLAY
PAŞA’NIN İTİBARINI ARTTIRAN OLAY

📌1792 tarihli tarihi bir vesikaya göre, Küçük Hüseyin Paşa'nın itibarını arttıran bir olay vardı. 1789 ekiminde mühr-i hümâyûn'u Rumeli'deki Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya götürmek emrini aldı.

📌Bu emanetin tesliminde sadrâzam paşa, Hüseyin Ağa'yı bağış ve hediyelere boğdu, İstanbul'a dönüşünde padişahın gözündeki itibarı az zamanda çok arttı.

📌Küçük Hüseyin Paşa başçuhadarlık makamında iken yenilikçi padişah III. Selim'in Beşiktaş'ta Ihlamur'daki nişan tâlimlerinde bulunduğu gibi Fransız elçisi Sebastiani ile İshak Bey arasında Osmanlı ordusuna verilecek yeni nizam çalışmalarına da katıldı.

III. Selim'in takdirini ve sevgisini kazanan Küçük Hüseyin 10 Mart 1792 vezâret rütbesiyle kaptan-ı deryâlığa tayin edildi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Kaptan-ı Derya: Barbaros Hayreddin Paşa

  • 4
  • 10
VEZİR VE KAPTAN-I DERYA İKEN OSMANLI DEVLETİ’NE SUNDUĞU KATKILAR
VEZİR VE KAPTAN-I DERYA İKEN OSMANLI DEVLETİ’NE SUNDUĞU KATKILAR

EGE'DEKİ KORSANLARA KARŞI YAPTIĞI BÜYÜK MÜCADELE

📌Küçük Hüseyin Paşa'nın en büyük başarılarından biri Ege Denizi'nde korsanlarla yaptığı mücadeleydi.

📌Küçük Hüseyin Paşa görevi devr alır almaz denize açılmıştı.

📌O sırada Ege denizinde Rum korsanlarının yapmadığı kötülük ve vurmadığı gemi yoktu. Bunların en azılısı Lambro'ydu. Bu haydut Rus bandıralı gemilerle dolaşmaktaydı.

📌Paşa, günlerce Lambro' nun peşinde dolaştı.

📌On beş parça tekne ile etrafı kasıp kavuran Lambro isimli korsanı etkisiz hale getirmiş, Karakaçan adlı bir diğeri de yakalanarak idam edilmişti.

  • 5
  • 10
BAŞARISI OSMANLI HANEDANLIĞINA MENSUP OLMASINI SAĞLADI
BAŞARISI OSMANLI HANEDANLIĞINA MENSUP OLMASINI SAĞLADI

📌III. Selim, bu başarıya çok sevindi. Küçük Hüseyin'in bu başarısı kısa sürede padişah nezdinde itibarını arttırmıştı. Diğer devlet adamları ise bu durumu kıskanmaktan kendilerini alamamıştı.

Padişah Paşa'ya "Bir kıt'a hançer-i murassa ve bir semmûr kürk" armağan etti. Çok geçmeden IV. Mustafa ve II. Mahmut'un kızkardeşi olan Esma Sultan'la dünya evine girmesine karar verildi. Şenlik içinde bir düğün yapıldıktan sonra paşa Osmanlı hanedanına damat oldu.

Osmanlı'nın ünlü denizcileri

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN