Arama

Cebir ilminde çığır açan Müslüman alim; Kereci

Kereci lakabıyla tanınan Ebu Bekr Muhammed ibn el- Hüseyin, cebir ilminde çığır açmış, asırlarca eserleri başvuru kaynağı olarak kullanılmıştı. O kadar ki cebir ilminde yaptığı yenilikler 'Kereci okulu' olarak anıldı. Aynı zamanda bilinen ilk hidroloji mühendisi olan Müslüman bilim adamı Kereci'nin "bilinenler yardımıyla bilinmeyenin bulunmasını sağlayan bir hesaplama usulü" olarak tanımladığı cebir ilmine dair çalışmaları, döneminin en üstün çalışmalarıydı.

  • 1
  • 11
HABER OKUMA KILAVUZU
HABER OKUMA KILAVUZU

Cebir: İslam matematik tarihinde denklemlerin düzenlenme, incelenme ve çözümlenmesine verilen ad

Teori: Kuram

Polinom: Çok terimli ifadeler

İslam medeniyetinde yetişen âlimler, sanatta olduğu gibi bilim ve teknolojide de Kur'an ışığında tüm dünyaya aydınlanmayı getirdiler. Batılı bilim adamları kendi icadı olarak gösterdiği birçok yenilik aslında Müslüman âlimlere aitti.

Âlimlere ait birçok çalışma hem Doğu'da hem Batı'da asırlar boyunca başvuru kaynağı olarak kullanıldı. Bu bilim adamlarından biri de Kereci'ydi.

Matematiğin temellerini atan Müslüman âlimler

  • 3
  • 11
KERECİ KİMDİR?
KERECİ KİMDİR?

İslam medeniyetinde yetişen bilim adamları, önemli problemlere ilişkin çalışmalar yaparak ilim tarihine büyük bir katkı sağladı. Bu Müslüman âlimlerden biri de 10. yüzyılda yaşamış Kereci idi.

Asıl adı Ebu Bekr Muhammed ibn el- Hüseyin olan âlim, Kereci lakabıyla tanındı. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Büveyhîler döneminde Bağdat'ta uzun yıllar yaşayarak ilmi çalışmalar yaptığı ve 11. yüzyılda vefat ettiği bilinir.

Matematik ilmine yön veren 10 Müslüman alim

  • 4
  • 11
CEBİR İLMİNDE ÇIĞIR AÇTI
CEBİR İLMİNDE ÇIĞIR AÇTI

Kerecî, cebri "bilinenler yardımıyla bilinmeyenin bulunmasını sağlayan bir hesaplama usulü" olarak tanımlar.

Müslüman âlim Kereci, cebir problemlerini geometrik yöntemlere başvurmadan sadece matematiksel olarak çözdü. Böylece geometrik çözüm geleneğine karşı cebir geleneğini başlattı. Bu sayede de cebrin kendi kendine yeten bir bilim dalı olduğunu göstererek çığır açtı.

Geçmişten günümüze çığır açan bilim adamları

  • 5
  • 11
GELİŞMİŞ TEORİLER ÖNEREN İLK MATEMATİKÇİ
GELİŞMİŞ TEORİLER ÖNEREN İLK MATEMATİKÇİ

Batılı bilim adamları tarafından da araştırılan Kereci hakkında Hollandalı matematikçi Woepcke "İslam dünyasında cebir hesaplamaları teorilerini, en gelişmiş olarak öneren ilk matematikçidir." tespitinde bulunur.

Kereci'nin bilime yaptığı en büyük katkı polinomları formülize edebilen bir binom katsayılarının tablosunu oluşturmaktı.

Dante'nin akıl hocası olan Müslüman astronom

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN