Arama

Abdurrahman bin Avf kimdir?

Abdurrahman bin Avf, Peygamber Efendimize ilk iman edenlerden ve cennetle müjdelenen sahabelerden. Hz. Ebubekir aracılığıyla Müslüman oldu, Uhud Gazvesinde yirmiden fazla yara aldı. Tüm servetini Allah yolunda harcayan Abdurrahman bin Avf, vefatında Resul-i Ekrem'i kabre indiren dört kişiden biriydi. Varlıklı oluşu nedeniyle "nimetlerin tamamının bize dünyada verilmiş olmasından korkuyorum" derdi. Peki, Abdurrahman bin Avf kimdir?

  • 1
  • 12
ABDURRAHMAN BİN AVF KİMDİR?
ABDURRAHMAN BİN AVF KİMDİR?

Peygamber Efendimize (sav) ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Abdurrahman bin Avf, 571 yılında gerçekleşen Fil Vakası'ndan on yıl kadar sonra Mekke'de doğdu.

Câhiliye döneminde Abdüamr veya Abdülkâ'be olan adı, Müslüman olduktan sonra Resul-i Ekrem (sav) tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi.

  • 2
  • 12
HZ. EBU BEKİR ARACILIĞIYLA MÜSLÜMAN OLDU
HZ. EBU BEKİR ARACILIĞIYLA MÜSLÜMAN OLDU

Genç yaşından itibaren ticaretle uğraştı. Câhiliye devrinde de içki içmeyen ve güzel ahlâka sahip biri olarak tanınırdı.

Hz. Ebû Bekir ile olan eski dostluğu, onun vasıtasıyla Müslüman olmasını sağladı.

  • 3
  • 12
MÜŞRİKLER NEDENİYLE MEKKE’DEN HİCRET ETTİ
MÜŞRİKLER NEDENİYLE MEKKE’DEN HİCRET ETTİ

İlk sekiz Müslümandan biri olan Abdurrahman, Mekke müşriklerinin baskı ve işkenceleri yüzünden önce Habeşistan'a, sonra da Medine'ye hicret etti.

Hz. Peygamber onunla ensardan Sa'd b. Rebî' arasında kardeşlik bağı kurdu.

  • 4
  • 12
UHUD’DA 20’DEN FAZLA YARA ALDI
UHUD’DA 20’DEN FAZLA YARA ALDI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ile birlikte bütün savaşlara katıldı. Uhud'da yirmiden fazla yara aldı, hatta ayağındaki yaralar sebebiyle topal kaldı.

Hicret'in altıncı yılında, yani 628'de Dûmetülcendel üzerine yapılan bir seferde, Hz. Peygamber (sav) onu seriyye kumandanlığına getirdi ve başına sarık bağladı.

  • 5
  • 12
PEYGAMBERİMİZİ KABRE İNDİREN DÖRT SAHABEDEN BİRİ
PEYGAMBERİMİZİ KABRE İNDİREN DÖRT SAHABEDEN BİRİ

Tebük Seferi sırasında imamlık ettiği bir namaza Peygamberimiz (sav) de iştirak etti. Böylece Ebû Bekir gibi o da Resûlullah'a (sav) imamlık yapmış oldu.

Vefatında Peygamber Efendimizi (sav) kabre indiren dört sahâbîden biri Abdurrahman idi.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN