Arama

Üç ayların faziletleri nelerdir? 3 aylar nedir?

Yayınlanma Tarihi: 24.2.2020 17:06:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 17:18
Üç ayların faziletleri nelerdir? 3 aylar nedir?

Üç Aylar, bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesini içinde barındırır. Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi. Peki, 3 aylar nedir? Üç ayların faziletleri nelerdir? Üç aylar ile ilgili hadis-i şerifler nelerdir? İşte üç aylar ve faziletleri...

Üç aylarla ilgili Peygamber Efendimizin hadislerinin yanından bu aylar içerisinde yer alan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin yer alması ayrı bir önem verilmesine zemin hazırladı. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesini bu aylarda bulunur. Recep ayı mübarek aylardan biridir.

Peygamber Efendimiz, Recep ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Nitekim, yüce Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor:

Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır. O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).

(Bakara Suresi, 183-185)

ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat, Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır.

RECEP AYINDA YER ALAN KANDİLLER NELERDİR?

Recep ayı, içerisinde iki kandil barındırır. Bu nedenle, ayrı bir fazileti bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Mübarek Regaip Kandilidir. Regaip Kandili, "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır. Bu ayın yedinci gecesi ise Mübarek Miraç Kandilidir. Miraç Kandili, Müslümanlara beş vakit namazın farz kılındığı, Bakara suresini son iki ayetinin indirildiği ve iman ile ölen müminlerin Cennete gireceğinin müjdelendiği mübarek bir gecedir.

Yüce Allah, bu gecede, müminlere, birçok ihsanlar ve ikramlar yapar. Bu geceye hürmet ve ihya edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutup, gecesini de ihya etmek ayrıca çok sevaptır.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Şaban ayının ortasında ise Berat Kandili bulunur. Peygamber Efendimiz, Berat Kandili ile ilgili şöyle buyurur:

"Şaban ayının yarısı Berat Gecesi gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle buyurur. "Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Ona şifa vereyim!"

(İbni Mace)

Mağfiret ve bereket ayı olan on bir ayın sultan Ramazan'da ise bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bulunur.

Recep ayının faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerifler şunlar:

Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır. (Taberani)

Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir. (Ebu Davud)

Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir. (Gunye)

Receb ayında Allahü telaya çok istiğfar edin; çünkü Allah Teâlânın, Recep ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Recep ayında oruç tutanlar girer.

(Deylemi)

Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.

(Deylemî)

Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.

(Miftah-ül-Cennet)

Hz. Peygamber ramazan dışındaki en faziletli orucun Şaban'da tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28)

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN