Arama

Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? Teravih namazında okunan sureler...

Teravih namazı mübarek Ramazan ayında yatsı namazından sonra sabah namazı vakti girene kadar kılınması mümkün olan bir gece namazıdır. Teravih namazı sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in sıklıkla kıldığı ve hadislere çok kez konu olmuş bir nafile namaz şeklidir. Bu sebeple teravih namazı sünnet-i müekkede derecesindedir ve kadın erkek bütün Müslümanların gerek tek başlarına gerek evlerinde kendi ahalileriyle gerekse de cami ve musallalarda cemaat ile kılabilecekleri bir namaz türüdür.

Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? Teravih namazında okunan sureler...
Yayınlanma Tarihi: 28.4.2021 14:16:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 17:07

📌 TERAVİH NAMAZINA NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

◾ ▪ ◽ İbn Manzur'un meşhur Lisan-ı Arab sözlüğünde geçtiğine göre Ramazan ayında kılınan teravih namazına bu ismin verilmesinin sebebi, cemaatin her dört rekâttan sonra dinlenmesidir. Çünkü teravih namazı hadisinden anlaşıldığına göre ashab iki defa iki rekâtlık teravih namazı kıldıktan sonra namaza bir müddet ara veriyorlardı. Teravih terviha kelimesinin çoğulu olup bir kez dinlenmek manasına gelir.

Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin (sav) devamlı yaptığı,
nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan amelleridir.

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN CÜZ VE SURELERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

📌 NEDEN TERAVİH NAMAZI KILMALIYIZ?

◾ ▪ ◽ Ramazan ayı diğer aylara kıyasla daha çok ibadet ile geçirilmesi gereken bir fırsat ayıdır. Çünkü Ebu Hureyre'den rivayetle Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ayını ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır."

◾ ▪ ◽ Kişinin daha önce işlemiş olduğu günahlarının affedilmesi için bulunmaz bir fırsat olan Ramazan ayında birtakım nafile ibadetleri artırmak ve günahların bağışlanması için vesileler aramak oldukça önemlidir. İşte mübarek Ramazan ayında günahların affolunmasına vesile olması mümkün ibadetlerden biri de teravih namazıdır.

📌 HZ. MUHAMMED (SAV) DÖNEMİNDE TERAVİH NAMAZI

◾ ▪ ◽ Peygamber Efendimiz (sav) teravih namazının kılınmasına çok önem göstermiş olup özellikle Ramazan ayının son 10 günü kıldığı teravih namazlarında, kıraati o denli uzun tutmuştur ki kıyam esnasında ayakları şişmiş, secde sırasında sahabeleri başına bir iş geldi endişesine kaptıracak kadar uzun kalmıştır.

◾ ▪ ◽ Hz. Muhammed (sav) bazı günler teravih namazını tek başına eda etmiş olup bazı günlerde cemaatle birlikte kılmıştır. Hz. Ayşe (ranh)'dan rivayet olunduğuna göre: "O (sav) insanlara üç gün namaz kıldırdı, dördüncü gün ise namaza çıkmadı. Sahabelerden bazıları O (sav)'in neden teravih namazına gelmediğini sorunca şöyle dedi: "Teravih namazın farz bir namaz olduğunu düşünmenizden ve onu kılamayacak durumda olan bir kimsenin kendini sorumlu hissetmesinden korktum."

KUR'AN-I KERİM SAYFAMIZDAN RAMAZAN MUKABELESİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

📌 HZ. MUHAMMED (SAV)'İN VEFATINDAN SONRA TERAVİH NAMAZI

◾ ▪ ◽ Teravih namazı bütün İslam ulemasının ittifakıyla sünnet-i müekkede bir namazdır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Müslümanlar Hz. Muhammed (sav) henüz hayatta iken bazen cemaatle bazen de münferid olarak bu güzel ibadeti eda etmişlerdir.

◾ ▪ ◽ Hz. Muhammed (sav)'in vefatından sonra ise sahabeler teravih namazını tek başlarına kılmaya devam ettiler. Müslümanların tek başlarına kıldıkları teravih namazlarında birtakım farklılıklar ve kıraat yanlışlıkları gözlemleyen halife Hz. Ömer ise teravih namazlarının cemaat halinde kılınması yönünde karar aldı ve tüm Müslümanları teravih namazı kılmaları için bir imamın arkasında topladı.

PEYGAMBERLER TARİHİ SAYFAMIZDAN KUR'ANDA İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

📌 TERAVİH NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

◾ ▪ ◽ Fıkıh âlimleri teravih namazının vaktinin yatsı namazı ile vitir namazı arasında olduğu yönünde içtihatta bulunmuşlardır. Teravih namazı sahabenin uyguladığı gibi imsak vaktinden öncesine kadar kılınabilir.

◾ ▪ ◽ Teravih namazını akşam ile yatsı namazı arasında kılan kimselerin namazının hükmü teravih değil yalnızca nafile olur.

📌 TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

◾ ▪ ◽ Teravih namazının rekât sayısıyla ilgili sekiz, on, on altı, yirmi, otuz altı, otuz sekiz, kırk gibi farklı sayılar ileri sürülmüştür. Dört büyük fıkıh mezhebinden Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî fakihlerin çoğunluğu, Hz. Peygamber (sav)'in vitir namazı dâhil yirmi üç rekat namaz kıldığı yolundaki rivayetten ve sahabe uygulamasından hareketle teravihin yirmi rekat olduğu görüşünü benimsemiştir. Diğer birtakım delil ve görüşlere rağmen teravih namazının yirmi rekât olarak kılınması Müslümanlar arasında genel kabul bulmuştur.

📌 TERAVİH NAMAZININ FAZİLETİ

◾ ▪ ◽ Teravih namazı hem Ramazan ayını daha büyük bir farkındalıkla geçirilmesi hem de Efendimiz (sav)'in ısrarla uyguladığı bir sünnetin ihya edilmesi açısından oldukça faziletlidir.

◾ ▪ ◽ Teravih namazı aynı zamanda gecenin ibadet ile ihya edilmesi için güzel bir vesiledir ki literatürde gece namazlarının fazileti ile alakalı birçok hadis-i şerif yer almaktadır.

E-KİTAP SAYFAMIZDAN RİYÂZU'S SÂLİHÎN OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

📌 TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

◾ ▪ ◽ Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.

◾ ▪ ◽ Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.

◾ ▪ ◽ Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.

◾ ▪ ◽ Sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.

◾ ▪ ◽ Aynı sıralamayı takip ederek ikinci rekatı tamamlar ve oturur.

◾ ▪ ◽ Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.

◾ ▪ ◽ Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.

◾ ▪ ◽ Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.

📌 1. REKAT

◾ ▪ ◽ Teravih namazı cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte Kur'an'dan bir sure okur.

Tek başına kılınacak ise;

"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
Sübhaneke duasından sonra Euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.
Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
Rükû ve secde yapılır.

İSLAM İLMİHALİ SAYFAMIZDAN MERAK ETTİĞİNİZ TÜM SORULARIN CEVABINI OKUYUN

📌 2. REKAT

◾ ▪ ◽ Cemaat halinde kılınan teravihin ikinci rekatında imam "besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure" okur. Ardından rükû ve secde yapılır ve tahiyyata oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer 4'er rekât olarak kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat, salli ve barik dualarını okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.

Tek başına kılınacak ise;

Ayağa kalkarak kıyama durulur.
Besmele çekip Fatiha suresi okunur.
Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik duaları okunur.

📌 3. REKAT

◾ ▪ ◽ Cemaat halinde kılınan teravihin üçüncü rekatında imam ve cemaat "Sübhaneke" duasını okur. Ardından sadece imam euzü besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.

Tek başına kılınacak ise;

Sübhaneke duasından sonra euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.
Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
Rükû ve secde yapılır.

📌 4. REKAT

◾ ▪ ◽ Cemaat halinde kılınan teravihin dördüncü rekatında sadece imam besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "tahiyyat, salli, barik ve rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı da cemaatle kılınır.

Tek başına kılınacak ise;

Ayağa kalkarak kıyama durulur
Besmele çekip Fatiha suresi okunur.
Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
Rükû ve secde yapılır.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

FİKRİYAT
SÜMEYYE ALI JABER

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN