Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • Yaşam
  • Nisan yağmuru faydalı mı? Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru hakkında bilinmeyenler

Nisan yağmuru faydalı mı? Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru hakkında bilinmeyenler

Nisan yağmurları olarak bilinen yağmurlar, halk arasında çok değerliydi. 13 Nisan'da başlayan bu yağmurların bolluk, bereket ve şifa getirdiği inanılır, ölüm döşeğindeki hastaların ağzına damlatılırdı. Peki, nisan yağmurlarının bereketi nedir? Nisan yağmurlarının faydaları nelerdir? Nisan yağmuru ne zaman toplanır? İşte sizler için halk nezdinde olağanüstü gücü olduğu düşünülen nisan yağmurları hakkında bilgileri derledik.

  • 1
  • 37
MÜSLÜMANLARIN ÜÇ ORTAK NOKTASI
MÜSLÜMANLARIN ÜÇ ORTAK NOKTASI

Hayatın kaynağı ve bilinen bütün hayat formlarının vazgeçilmez öğesi olan su yerkürenin yapısı ve canlıların yaşaması için hayatî öneme sahiptir. O kadar ki Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamberin hadislerinde suyla ilgili önemli bilgiler bulunur. Hz. Peygamber suyun Müslümanların ortak olduğu üç şeyden biri olduğunu belirtir.

  • 2
  • 37
KUR'AN'DA SUYUN GÜCÜ NASIL ANLATILIYORDU?
KUR'AN'DA SUYUN GÜCÜ NASIL ANLATILIYORDU?

Kehf Sûresi'nde anlatılan meşhur Hz. Musa ve Hızır kıssası, birçok unsuruyla su ve onun olağanüstü özelliklerine vurgu yapar. Kur'an'daki bu kıssada bir gün Hz. Musa genç bir arkadaşıyla birlikte, kendisiyle buluşması emredilen biriyle görüşmek üzere yola çıkar. Kur'an'da belirtilen buluşma yeri, 'iki denizin birleştiği yer'di. Hz. Musa burayı tanıyabilmek için yanına cansız bir balık alacaktı. Kıssaya göre, balığın bir şekilde canlanacağı yer, Hızır ile buluşacağı yeri belirleyecekti. Hz. Musa'nın genç arkadaşı, deniz sahilinde uğradıkları yerde bulunan kayanın yanına koydukları balığın canlanarak denize atladığını Hz. Musa'ya haber vermeyi unutur. Daha sonra aklına gelince durumu Hz. Musa'ya anlatır. Bunun üzerine Hz. Musa tekrar kayanın olduğu yere döner ve gerçekten aradığı kişinin orada bulunduğunu görür. Kendisine Allah tarafından 'rahmet' ve 'gizli ilim' verilen bu kulun adı hadis rivayetlerinde Hızır'dır. Buhari'de nakledilen hadise göre, Hz. Musa'nın Hızır'la buluşacakları kayanın dibinde bir su kaynağı veya bir göze vardı. Bu su kaynağına, "hayat kaynağı" deniyordu. O suyun temas edip de diriltemediği hiçbir şey yoktu. İşte, Hz. Musa'nın kayanın üzerine bıraktığı ölü balığa da bu sudan sıçramıştı.

Kur'an-ı Kerim'de su ile hayatın doğrudan ilişkili olduğunu "Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık." mealindeki ayette belirtir. Su maddi olan her şeye hayat verdiği gibi İslam'da ruhların diriltilmesi için yapılacak ibadetlerin en temel unsurlarından biridir. İslam'ın en temel farzı olan namazı yerine getirmek için mutlaka suyla abdest alınması gerekir.

  • 4
  • 37
NİSAN YAĞMURU NEDİR?
NİSAN YAĞMURU NEDİR?

Rûmî takvime göre nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir nisan yağmuru. Rûmî takvimle mîlâdî takvim arasında 13 gün fark olduğu için, milâdî 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'ta sona erer. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak da nitelendirilir. Aynı zamanda "kırkikindi yağmurları" da bu aya rastlar.

Nisan, aynı zamanda çiçeklerin açma, çimenlerin yeşerme zamanıdır. Bu ayda meyve ağaçları bu ayda çiçeklenip birçok sebzenin fidesi yetişir. Tarımda verim, önemli ölçüde nisan yağmurlarına bağlıdır. Dîvan şiirinde de "ebr-i nisan" (nisan bulutu) mecazi manada bolluk ve bereketi anlatır.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN