Arama

Doğal afetler ile ilgili 25 kavram

Doğal afetler, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylara denir. Dünya genelindeki doğal afetler ele alındığında, 31 çeşit doğal afetin 28'inin meteorolojik nedenlerle gerçekleştiği görülür. Peki, doğal afetler ile ilgili literatüre ne derece hâkimiz? Episantr, hipotermi, mor ötesi ışık, P dalgası gibi terimlerin anlamlarını biliyor muyuz? Doğal afetler ile ilgili 25 kavramı derledik.

  • 1
  • 26
ALÜVYON
ALÜVYON

Kayaçların aşınması sonucu ortaya çıkan ve sular tarafından taşınarak biriktirilen kil, silt, kum, çakıl, taş ve diğer malzemelerin oluşturduğu tabaka.

  • 2
  • 26
ANEMOMETRE
ANEMOMETRE

Rüzgâr hızını ölçen ve yönünü gösteren alet.

  • 3
  • 26
ANIZ
ANIZ

Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap.

  • 4
  • 26
ÇIĞ
ÇIĞ

Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün yer çekimi etkisiyle hızla kayması.

  • 5
  • 26
DİRİ KIRIK (AKTİF FAY)
DİRİ KIRIK AKTİF FAY

Gelecekte deprem üretmesi beklenen, diğer bir deyişle üzerinde sürekli gerilim birikimi olan ve sismik aktivitesi gözlenen yer kırığı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN