Arama

Tarihin en acımasız olayı: Moğolların Bağdat'taki katliamı

13. yüzyılda Bağdat'a giren Moğollar, burada tarihin en acımasız olayına neden oldu. Yaklaşık iki yüz bin kişiyi katleden Moğolların, katliam sonrasında cesetlerden yayılan kokudan dolayı şehirden ayrılmaları durumun vahametini gösterir. Hülagu aynı zamanda bir kültür katliamına da neden olmuş, Bağdat kütüphanelerini yakıp yıkmıştı. Öyle ki günlerce Dicle nehrinden kan ve mürekkep aktığı söylenir.

  • 1
  • 9
HÜLAGÜ HAN KİMDİR?
HÜLAGÜ HAN KİMDİR?

Cengiz Han'ın torunu olan Hülagü Han, 1217 yılında Karakurum'da doğdu. Müslümanlara karşı düşmanlık gösteren Hülagü, İslam beldelerini yakıp yıkmıştı. Bu duruma annesi ve karısının Hristiyan olmasının etkisinin olduğu düşünülür.

Hülagün Han, 1255 yılında ağabeyi Mengü Han tarafından Orta Doğu'da henüz ele geçirilmemiş toprakların fethini tamamlamak üzere görevlendirildi. Görevleri, Lurları hâkimiyet altına almak, Haşhaşi tarikatını ortadan kaldırmak, Abbasi Halifeliğini yıkmak, Eyyubi-Suriye topraklarının istila etmek ve Mısır'daki Memluk Devleti'ni yıkmaktı.

1265 yılında ölen daha sonra atı ve cariyeleri kurban edilerek yanına gömüldü. Cenazesi şamanist geleneklerine göre yapılan son hükümdardı. En büyük oğlu Abaka Han yerine geçerek babasının politikasını devam ettirdi.

  • 3
  • 9
ALAMUT KALESİ’Nİ NASIL ELE GEÇİRDİ?
ALAMUT KALESİ’Nİ NASIL ELE GEÇİRDİ?

Mengü Han, Hülagü'ye teslim olanlara iyi davranmasını, karşı koyanları ise tamamen ortadan kaldırmasını emretti.

Luristan Atabeyliği'ni ele geçirdikten sonra Haşhaşilerin alınması imkânsız olarak görülen Alamut Kalesini aldı. Hülagü Han, orduda bulunan Hitaylı mühendislerin yardımıyla yok ettiği Alamut Kalesi'nin altına tüneller açarak petrol ile doldurdu. Daha sonra tüneller ateşlenerek patlatılmak suretiyle imha edildi.

  • 4
  • 9
MOĞOLLARIN BAĞDAT’TAKİ KATLİAMLARI
MOĞOLLARIN BAĞDAT’TAKİ KATLİAMLARI

Ordusuyla Bağdat'a yönelen Hülagü, orduyu bölümlere ayırarak Bağdat'ı her yönden kuşattı. Abbasi ordusu, batıdan saldıran Moğol kuvvetlerinin bir kısmını geri püskürtmeyi başardı. Fakat daha sonraki çarpışmalarda yenildiler. Abbasi ordusundaki askerlerin neredeyse tamamı kılıçtan geçirildi ya da boğuldu.

13 Şubat 1258 tarihinde Bağdat'a giren Moğollar, şehiri bir hafta boyunca yağmaladı, halkı katledildi. Tarihçilere göre şehirde öldürülen insan sayısı 100 bini geçmekteydi.

Hülagü Han, dönemin Fransa kralı IX. Louis'ye mektubunda ordusunun yaklaşık 200,000 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Yapımı nesiller boyu süren cami, saray ve hastaneler yağmalanarak yok edildi. Halife öldürülmeden önce halkının katledilmesi ve şehrinin talan edilmesi izletildi. Daha sonra halife keçeye sarılıp atlar tarafından çiğnetildi. Bir oğlu hariç tüm oğulları da öldürüldü.

Öyle ki yapılan bu katliam sonrası cesetlerden yayılan koku dolayısıyla Hülâgû bile bir müddet şehirden ayrılmak durumunda kalmıştı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN