Arama

Osmanlı'nın en hayırsever valide sultanı; Bezmialem Valide Sultan

Osmanlı'nın en hayırsever valide sultanı olan Bezmialem Valide Sultan, sahip olduklarını fakirleri doyurma ve ihtiyaçlarını giderme yolunda harcadı. Yoksulları ücretsiz tedavi eden hastaneden Dârülfünun'a talebe yetiştiren okullara kadar pek çok esere imza attı. İşte Bezmialem Valide Sultan'ın yaptırdığı hayırlar…

  • 1
  • 16
BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN KİMDİR?
BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN KİMDİR?

Bezmiâlem Valide Sultan, Sultan II. Mahmud'un hanımı, Sultan Abdülmecid'in annesiydi. 1 Temmuz 1839'da oğlu Abdülmecid'in tahta çıkmasıyla "mehd-i ulya-yı saltanat" unvanını alarak Valide Sultan oldu.

Bezmiâlem, valide sultanların en hayırseveri, son derece saygı gören kişisi olarak tarihi kitaplarda yer alır. Oğlu Sultan Abdülmecid'in ve dört torununun saltanatları boyunca halktan saygı gören, hayırsever bir valide sultan olarak anıldı. Sahip olduğu varlıkları, fakirleri doyurmak, ihtiyaçlarını gidermek, rahmet ve şükranla anılmasına vesile olacak pek çok hayır eseri yaptırma yolunda harcadı. Tarikat erbaplarını gözeten, tekke ve dergâhlara büyük ölçüde bağışlarda bulunan Bezmiâlem Valide Sultan, dikkat çekici bir özelliği vardı. Mahalle aralarında dolaşarak yardıma muhtaçlara elini uzatır, yetim ve kimsesiz kızları evlendirir, borcunu ödemeye gücü yetmeyen ve hapse düşmüş kişilere çeşitli mali ve nakdi yardımlarda bulunurdu.

İnce ruhlu, şefkat ve merhamet sahibi Bezmiâlem Valide Sultan yakalanmış olduğu amansız bir hastalık sonucunda 46 yaşında vefat etti. Aynı gün Sultan II. Mahmud Türbesi'ne defnedildi. Sultan Abdülmecid, annesinin cenazesine devir, dua ve sadaka için o dönemde servet sayılabilecek 79,000 kuruş harcamıştı.

Valide Sultan'ın tescil edilen on dört vakfiyesi bulunsa da bunların dışında harap olmuş ya da tamamen ortadan kalkmış birçok hayratı da vardır.

  • 4
  • 16
GUREBÂ-Yİ MÜSLİMÎN HASTANESİ
GUREBÂ-Yİ MÜSLİMÎN HASTANESİ

İstanbul'da Şehremini semtindeki Yenibahçe mevkiinde bugün de faaliyetini sürdüren bu hastane, zamanına göre modern bir şekilde inşa edilmişti. "Hastane" ifadesi ilk defa burada kullanılmaya başlandı.

Hastanede, Müslüman ve erkek olmak kaydıyla sadece muhtaç ve kimsesiz "garipler" parasız tedavi görüyordu. Vâlide Sultan, hastanenin varlığının korunması ve hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için buraya zengin gelirli birçok vakıf bağışlamıştı. Hastanenin arkasında fidan dikilen bahçesi ve ön kısmında büyük bir hamamı ve 9 dükkânı vardı. Hastanede çalışanlar müdür, ketebe, etıbba, cerrahin, eczacıyan, sülükçü, kavanzen, müvezzi, elbise nezaretiyle vekilharç, elbise yamağı, serhademe, 24 hasta hademesi, 6 meydancı, 5 aşçı, 1 berber, 2 kapıcıdan ibaretti.

Hastane bugün faaliyetlerini sürdürmektedir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN