Arama

Osmanlı'da yayılan kolera salgınına karşı alınan tedbirler

Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca sık sık ortaya çıkmış; bunlardan kolera ise, XIX. yüzyıl boyunca insanların ölüm nedenlerinin başında yer almıştı. Bu niteliği ile de tarihin şekillenmesinde hafife alınmayacak bir rol üstlendi. Bir çok devlet gibi Osmanlı Devleti de zaman zaman kolera salgınlarına maruz kalarak büyük kayıplara uğradı.Peki özellikle İstanbul'a gelen muhacirler vasıtasıyla yayılan kolera salgını için devlet tarafından alınan tedbirler nelerdi? Alınan tedbirler hangi açılardan günümüzdekilerle benzerlik göstermekteydi?

  • 1
  • 14
İstanbul'a gelen muhacirler ve askerler şehirde kolerayı yaygınlaştırdı
İstanbul'a gelen muhacirler ve askerler şehirde kolerayı yaygınlaştırdı

Günümüzde olduğu gibi tarihte de salgın hastalıklar büyük bir tehdit unsuru olmuştur. Sultan Mehmet Reşat devrinde, İstanbul'a gelen muhacirler ve askerler şehirde koleranın yayılmasına sebep olduğundan, salgını önlemek amacıyla devlet tarafından birtakım tedbirler alınmıştır.

  • 2
  • 14
19. yüzyılı etkisi altına alan hastalık
19. yüzyılı etkisi altına alan hastalık

Tüm dünyayı kasıp kavuran kolera salgını, 19 yüzyıl boyunca İstanbul'u da yedi kez etkisi altına aldı. Bu salgın, 24 Ağustos 1893 tarihinden itibaren sekiz ay sürüp 26 Nisan 1894'te sona erdi.

  • 3
  • 14
İmparatorluk topraklarında da can kayıplarına yol açtı
İmparatorluk topraklarında da can kayıplarına yol açtı

Kolera tüm dünyada olduğu gibi imparatorluk topraklarında da can kayıplarına yol açtı. İstanbul'da 1893-1894 salgınında 2.683 kolera vakası meydana geldi ve bunların 1.537'si hayatını kaybetti. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 1.146'ydı. Salgının devam ettiği 246 günün ortalama vaka sayısı yaklaşık 11 kişi olurken, günlük ortalama ölüm oranı da altının biraz üzerinde meydana geldi.

  • 4
  • 14
Alınması gereken tedbirlerle ilgili yayımlanan beyanname
Alınması gereken tedbirlerle ilgili yayımlanan beyanname

Bunların sonucunda Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye Bakanlığı Yazı Kaleminden Dahiliye Nezaretine alınacak tedbirler hususunda bir yazı gönderilmiştir. Yedikıta dergisinin 2014 yılının Aralık ayı sayısında günümüz Türkçesiyle transkribe ettiği devletin aldığı tedbirlerle ilgili yayımladığı beyannamenin içeriği işte şöyledir:

"İstanbul'da koleranın hüküm sürdüğü ve hastalığa yakalananların sayısının günden güne arttığı anlaşılmaktadır. Kolera illetinin bu suretle yavaş yavaş artmakta olmasına nazaran zikredilen hastalığın az bir zaman zarfında yayıldığı görülmektedir. Bir mahalleye yayılması binlerce kişinin bu musibete yakalanmasına sebebiyet verecektir. Bu sebeple hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla her türlü fedakarlık göze alınarak birtakım tedbirlere başvurulması gerekir:

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN