Arama

İlaçlar hakkında 15 ilginç bilgi

Dünya üzerindeki ilk eczanenin, bundan tam 12 asır önce Bağdat'ta kurulduğunu biliyor muydunuz? Peki ya, "muhtesib" adlı memurların görevlerinin, sadece ilaçların ağırlığını, saflığını ve bozulup bozulmadığını denetlemek olduğunu? Müslüman âlimler, 9'uncu yüzyılda temelini attıkları eczacılığı geliştirmiş, bu alanda birçok yazılı eseri literatüre kazandırmışlardı. Ortaya koydukları eserlerle tıpta adeta bir devrim gerçekleştiren İslam âlimleri, insanlığa asırlar boyu aktarılacak kıymetli bir miras bıraktılar. İlaçlara ve eczanelere dair bilinmeyenleri sizler için derledik.

  • 1
  • 15
12 ASIR ÖNCEYE DAYANAN GEÇMİŞİYLE ECZANELER
12 ASIR ÖNCEYE DAYANAN GEÇMİŞİYLE ECZANELER

Günümüzde, neredeyse her köşede rastladığımız eczane, yeni icat edilmiş bir mefhum değildir. Zira bundan 12 asır önce, Bağdat'ta eczaneler kurulmaya başlamıştı.

9'uncu yüzyılın başında kendi eczanelerini işleten eczacılar karmaşık ilaçları hazırlama ve saklama gibi babadan oğula aktarılan birtakım bilgi ve becerilere sahipti.

  • 2
  • 15
İLAÇLAR SIKI BİR DENETİMDEN GEÇİYORDU
İLAÇLAR SIKI BİR DENETİMDEN GEÇİYORDU

Genellikle pazarlarda faaliyet gösteren bu aile müesseseleri periyodik olarak, özellikle de 12'inci ve 13'üncü yüzyıllarda, muhtesib adı verilen resmi memur ve muavinleri tarafından denetleniyordu.

Bu denetimlerde ağırlık ve tartıların doğruluğu ve kullanılan ilaçların saflığı kontrol ediliyor, bozulmuş ilaçların kullanımının önüne geçilerek sahte eczacı ya da şarlatanlar ayıklanıyordu.

Tüm eczacılar "Sıhhat ve Emniyet Amiri" tarafından yapılan ayrıntılı teftişlere tabi olup, ilaçlara başka madde karıştıranlar ibret için halk önünde cezaya çarptırılmaktaydı.

  • 3
  • 15
HASTANELERDE DE ECZANELER BULUNURDU
HASTANELERDE DE ECZANELER BULUNURDU

Eczaneler yalnızca pazarlarda bulunmazdı. Modern hastane ve kliniklerde olduğu gibi, bundan bin yıl önceki hastanelerde de basit laboratuvarı andıran ilaç hazırlama ve dağıtma birimleri bulunurdu.

Bu birimler, hastaların ihtiyaç duyduğu şurup, macun, merhem ve diğer ecza müstahzarlarını preparatları üretirdi.

  • 4
  • 15
MÜSLÜMAN ÂLİMLER ECZACILIĞI DESTEKLİYORDU
MÜSLÜMAN ÂLİMLER ECZACILIĞI DESTEKLİYORDU

9'uncu yüzyılda, pratik yanı oldukça gelişen eczacılık bilimi, bugün isimlerini sıklıkla zikrettiğimiz Müslüman âlimler tarafından destekleniyordu.

Hastalıklar için çok çeşitli ilaç ve çareleri ilk kez açıklayan Sebur bin Sehl, kimyasal bileşiklerin tıpta kullanımını teşvik eden Râzî, 700 kadar müstahzar ile bunların özelliklerini, etki mekanizmalarını ve endikasyonlarını açıklayan İbn Sînâ ve doğru ilaç dozajını belirleyip uygulayarak tıbbi formüllerin temelini atan Kindî gibi bilim insanlarınca destekleniyordu.

  • 5
  • 15
EN KAPSAMLI ESERİ BİRÛNÎ YAZDI
EN KAPSAMLI ESERİ BİRÛNÎ YAZDI

11'inci yüzyılda Birûnî, bu alandaki en değerli eserlerden birini yazdı.

Farmakoloji Kitabı adlı bu eser, ilaçların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermekte ve eczanenin rolünü ve eczacının görev ve sorumluluklarını ana hatlarıyla açıklıyordu.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN