Arama

İbnü’l Cezzar kimdir? İbnü'l Cezzar hayatı…

İbnü'l Cezzar, İslam uygarlığının altın çağında yaşamış hekim, eczacı ve tarihçidir. Özellikle tıp ilmi, tedavi ve ilaçlar konusunda yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan İbnü'l Cezzar, döneminin önde gelen alimlerindendi. Hastalarını evinde kabul eder, boş vakitlerini fakir ve düşkünlerin tedavisine ayırır, yaptığı ilaçları ücretsiz olarak dağıtırdı. İbnü'l Cezzar, kaleme aldığı 40'tan fazla eseri, 278 ilacın tarifini ve oluşturduğu zengin bir kütüphaneyi ardından gelecek hekimlerin istifadesine bıraktı. Onun bu eserleri, Endülüs üzerinden Avrupa'ya yayıldı ve modern tıbbın temelini oluşturdu. Peki, İbnü'l Cezzar kimdir? İslam tıp alimi İbnü'l Cezzar hayatı…

  • 1
  • 17
İBNÜ’L CEZZAR KİMDİR?
İBNÜ’L CEZZAR KİMDİR?

İbnü'l Cezzar, bir hekim ailesinin çocuğu olarak Kayrevan'da dünyaya geldi. Bazı kaynaklar onun 898 yılında doğduğunu belirtir.

Batı literatüründe adına Aburafar, Ybnezizar ve Abincali gibi farklı şekillerde geçer. İlk tıp eğitimini göz hekimi (kehhâl) olan babası İbrâhim bin Ebû Hâlid ile eserlerinde adını sıkça andığı amcası Ebû Bekir'den aldı.

  • 2
  • 17
YOKSUL VE DÜŞKÜNLERİ TEDAVİ EDERDİ
YOKSUL VE DÜŞKÜNLERİ TEDAVİ EDERDİ

Daha sonra Ağlebîler döneminin önde gelen hekimlerinden İshak bin Süleyman el-İsrâîlî ve Ziyâd bin Halfûn'un talebesi oldu.

Bütün ömrünü İfrîkıye'de geçiren İbnü'l Cezzâr, hastalarını evinde kabul eder, boş vakitlerini fakir ve düşkünlere ayırırdı.

  • 3
  • 17
HAZIRLADIĞI İLAÇLARI ÜCRETSİZ DAĞITIRDI
HAZIRLADIĞI İLAÇLARI ÜCRETSİZ DAĞITIRDI

Yoksullardan para almaz, ayrıca onlara kendi yetiştirmesi olan Reşîḳ adlı bir eczacı vasıtasıyla hazırladığı ilâçları bedava dağıtırdı. Bu konuda Ṭıbbü'l fuḳarâʾ adlı bir de kitap kaleme almıştır.

İbnü'l Cezzâr düğün, bayram ve cenaze törenlerine katılmakla birlikte genellikle münzevi yaşamayı tercih etmiş, hayatı boyunca özellikle devlet büyüklerinden uzak durmuştur.

MÜSLÜMAN ALİMLERİN SAĞLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

  • 4
  • 17
DİNDAR VE MERHAMETLİ BİR HEKİMDİ
DİNDAR VE MERHAMETLİ BİR HEKİMDİ

Yazları Akdeniz kıyısındaki bir tekkede inzivaya çekilirdi. Bütün kaynaklar onu gözü tok, dindar ve son derece merhametli bir hekim olarak tanıtır.

İbnü'l Cezzâr'ın 80'ini geçkin bir yaşta Kayrevan'da öldüğü konusunda görüş birliği varsa da verilen tarihler birbirinden çok farklı olup 979, 1005, 1010 genellikle İbn İzârî'nin verdiği ilk tarih kabul görmektedir.

  • 5
  • 17
40’TAN FAZLA ESER KALEME ALDI
40’TAN FAZLA ESER KALEME ALDI

İbnü'l Cezzâr, ölümünün ardından arkasında kaleme aldığı 40'tan fazla eseri, zengin bir kütüphane ve 24 bin dinar bırakmıştı.

İbnü'l-Cezzâr'ın çağdaşı ve meslektaşı İbn Cülcül onun tıp ve diğer ilimlerdeki bilgisinin genişliğinden, ahlâkının mükemmelliğinden söz eder ve özellikle tıp alanındaki eserlerinin çok başarılı olduğunu vurgular.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN