Arama

Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı 5 hastane

Sultan II. Abdülhamid, payitahtın dört bir yanında yeni eserler yaptırdı ve eski eserleri ihya etti. Hamidiye Etfal Hastanesi'nin ülkemizin ilk çocuk hastanesi olarak 1899 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırıldığını biliyor muydunuz? Ya da Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'nin içinde kurulan Darü'l-Kelb Tedavihanesi'nin dünyanın üçüncü, Doğu ülkelerinin ise ilk kuduz hastalığı tedavi merkezi olduğunu? Sizler için, Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı 5 hastaneyi derledik.

  • 1
  • 25
HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ
HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ

Şişli ilçesi, Etfal Sokak'ta yer alan Hamidiye Etfal Hastanesi, ülkemizin ilk çocuk hastanesi olarak 1899 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılmıştır.

Sultan II. Abdülhamid'in şehzadeliği döneminde kızı Ulviye Sultan'ın çocuk yaşta yanarak can vermesi kendisinde büyük bir yara açmıştı.

Bu olayı kızı Ayşe Osmanoğlu hatıratında şöyle anlatmaktadır; ''Okumaya başlayan ve epeyce de ilerleyen Ulviye Sultan, bir gün hocasına gidip dersini yaptıktan sonra dönüp annesinin odasına girmiş güzel piyona çalan annesi o sırada piyona ile meşgulmüş. Küçük sultan, masanın üzerinde bulunan dönemin yeni icatlarından şem'alı kibritlerle oynayamaya başlamış. Saçları dökük ve üzerinde tül elbise bulunan zavallı yavruya kaza gelmekte gecikmemiş. Tülün tutuşasıyla beraber saçlar da alev almış…''

Sultan II. Abdülhamid'in 1909 yılında tahtan indirilmesiyle sonra da faaliyetlerine devam eden askeri hastane, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nda da yaralı askerlerin tedavisinde önemli bir merkez olmuştur.

923 yılında kadar hizmete devam etmiş olan hastane, muhafız birliklerinin tasfiyesinden sonra lağvedilerek, malzemesinin bir bölümün Gümüşsuyu Hastanesi'ne diğer kısmı da Saraçhane Ambarı'na nakledilerek tarih sahnesinden çekilmiştir. Hastanenin olduğu alanda günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi yer almaktadır.

Babasının Ulviye Sultan'ın ölümünü devamlı hatırladığını söyleyen Ayşe Osmanoğlu, kardeşi Hatice Sultan'ın da bebek yaşta ölümüyle Sultan II. Abdülhamid'in ikinci kez evlat acısıyla sarsıldığını ifade etmektedir.

Henüz 8 aylıkken kuşpalazı hastalığına tutulan Hatice Sultan'ın hastalığı karşısında saray hekimleri çaresiz kalmış, Berlin'de eğitim almış olan Dr. İbrahim Bey, uyguladığı tüm tedavi yöntemlerine rağmen Hatice Sultan'ı iyileştiremez ve Hatice Sultan o gecenin sabahında vefat ederek Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi'ne defnedilir.

Bu olaydan sonra Sultan II. Abdülhamid'in 16 Şubat 1898 tarihli iradesi ile çocuk hastanesinin yapım hazırlıklarına başlanır. Bu irade üzerine dünyanın en iyi çocuk hastanelerinin planları sultana sunulur. 2 Haziran 1898'de temeli atılarak inşasına başlanan hastane, 13.000 Osmanlı altını harcanarak 1 yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Tüm masrafları Sultan II. Abdülhamid'in şahsi servetinden karşılanan hastanenin giriş kapısında, Hattat Sami Bey'in sülüs hattıyla ''Hamidiye Etfal Hastanesi'' yazısı ve alt tarafına ''Merhume Hatice Sultan Hazretlerinin Namına'' yazılı bir kitabe yer alır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN