Arama

Abdülhamid'in İstanbul'a armağan ettiği camiler

Şehr-i İstanbul'un sevdalısı Sultan Abdülhamid, mevcut düzensizliğin önüne geçmek ve yeni yatırımlar yapmak kaydıyla can çekişen şehre yaşanırlık kazandırmak istiyordu. "Başımıza ne gelmişse dünyada olup bitenlerden habersiz oluşumuzdan gelmiştir" diyen Abdülhamid'in, 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta cülus ettiğinde, ilk iş olarak sevdalısı olduğu şehre dair idarecilerden mevcut duruma dair rapor istediğini biliyor muydunuz? Sizler için, payitahtın dört bir yanında yeni eserler yaptırıp ve eski eserleri ihya eden Sultan Abdülhamid'in İstanbul'a armağan ettiği camileri derledik.

  • 1
  • 20
ERTUĞRUL TEKKE CAMİİ
ERTUĞRUL TEKKE CAMİİ

1889 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından Şeyh Hamza Zafir Efendi adına yaptırılmıştır. 19. yüzyılda İstanbul'da yapılan az sayıdaki külliyeden biridir. Bu camiye Ertuğrul adının verilmesi, hem Osmanlı hanedanı ve kurucusu Ertuğrul Gazi'yi anma maksatlı hem de Domaniç yöresi Türkmenlerinin oluşturduğu Ertuğrul Alayı'nın ibadetine tahsis edilmesinden kaynaklanır.

  • 2
  • 20
HİDAYET CAMİİ
HİDAYET CAMİİ

Sultan II. Mahmud, bu bekâr odalarını yıktırıp mekânı düzenlemek gayesiyle 1813 tarihinde ahşap bir cami yaptırmıştır. Caminin bu ilk yapımına ait olan ve Yesarizade Mustafa İzzet'in hattıyla yazılı olan kitabe, giriş kapısının üstündedir. Hidayet Camii ismi verilen bu yapı harap hale gelince, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1887'de kargir olarak mimar Alexandre Vallaury'e yaptırılmıştır.

Caminin mimarı Alexandre Valluary, İstanbul doğumlu Fransız asıllı bir mimardır. Bugün İstanbul'un çok önemli simge yapılarını planlamıştır. Sanayi-i Nefise Mektebi'nin projesini çizip mimarlık bölümünü kurmuştur. İstanbul'da yirmiye yakın inşa ettiği yapı bulunmaktadır. Osman Hamdi Bey onu mimar-ı şehir olarak tanımlamıştır.

  • 4
  • 20
ORHANİYE KIŞLASI CAMİİ
ORHANİYE KIŞLASI CAMİİ

Sultan II. Abdülhamid tarafından, askerlerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1884 yılında inşa ettirilmiştir. Sultan II. Abdülhamid döneminde, Yıldız Sarayı'nın ve çevresinin güvenliği Ertuğrul ve Orhaniye kışlalarında sağlanıyordu.

Bu yapının Abdülhamid tarafından atası olan Orhan Gazi'ye ithafen yaptırıldığı ifade edilmektedir. Kitabenin üst kısmında Abdülhamid Han'ın tuğrası bulunmaktadır.

  • 5
  • 20
RAİF AĞA CAMİİ
RAİF AĞA CAMİİ

1876 yılında yapılan caminin zamanla mahallenin ihtiyacına cevap vermemesi üzerine, mahalleli tarafından Sultan II. Abdülhamid Han'a dilekçe ile durum bildirmiş ve Abdülhamid tarafından 1891 yılında genişletilerek yeniden inşa edilmiştir. Cami girişinde bulunan kitabede, caminin inşa ve ihyasına dair bilgiler bulunmaktadır.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN