Arama

Annenin tutum ve davranışlarına göre şekillenen insan karakteri

Günümüz bireylerinde sıkça karşımıza çıkan birtakım psikolojik rahatsızlıkların, çocukluk döneminde bilhassa annenin tutum ve davranışlarıyla şekillenen alt yapılarının mevcut olduğunu biliyor muydunuz? Peki, İslamiyet'te cennetin ayaklarının altına serildiği annenin çocuğun karakterini oluşturmada nasıl bir rolü vardır? Siz Fikriyat okurları için bu konuyu incelemeye tabi tuttuk.

  • 1
  • 10
Psikolojide ‘anne’
Psikolojide ‘anne’

Psikolojide yer alan nesne ilişkileri kuramına göre, bireyler yaşamın ilk üç yılında yaşadığı travmaların etkisini, ilerleyen yaşlarda da görür. Nesne ilişkileri kuramı, çocuğun erken yaşlarda dış nesnelerle yani anne ve babayla olan ilişkisine değinir. Saffet Murat Tura, Günümüzde Psikoterapi isimli eserinde Nesne ilişkileri kuramcılarından olan Winnicott'un düşüncelerine yer verir. Winnicott'a göre çocuğun gelişiminde annenin oldukça önemli bir rolü vardır. Çocuğun kendisine dair fikirleri annenin sağladığı güven ortamı sayesinde oluşur.

  • 2
  • 10
Dünyaya açılan gözler ilk anne babayı görür
Dünyaya açılan gözler ilk anne babayı görür

Bebek, dünyaya gözünü açtığı andan itibaren ilk tanışıklığını çevresindekilerle, yani anne ve babayla gerçekleştirir. 0-3 yaş grubu olan gelişim döneminde annenin bebeğin her türlü bakımını üstlenmesi, ikisi arasındaki bağı en çok kuvvetlendiren unsurlardandır. Bu dönemde çocuk annesi ve kendi kimliği hakkında sezgisel olarak bir fikir oluşturmaya çalışır.

  • 3
  • 10
‘Kimlik mühürleyici’ rolü ile anne
‘Kimlik mühürleyici’ rolü ile anne

Birçok psikolog kimlik oluşumundaki en belirleyici faktörün 'anne' olduğu konusunda hemfikirdir. Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı isimli eserinde Lishtenstein'ın bu konu eksenindeki görüşlerine yer verir. Lishtenstein'a göre, insan bir kimlikle doğmaz, bir kimlikle doğmadığına göre insana kimlik kazandıran varlık "anne"dir. Bu durum "annenin çocuğa mühürlediği kimlik kavramıyla açıklanır. Dünya hakkında fikri verecek olan annenin çocuğa göstereceği sıcaklık ve yakınlıktır.

  • 4
  • 10
Problem kaynağı olarak yetersiz sevgi
Problem kaynağı olarak yetersiz sevgi

Çocuklukta yaşanılan birtakım problemler bütün hayatımızı ister istemez etkilemektedir. Bu konuda en büyük rolü ise çocuğun ilk sevgi nesnesi olan anne üstlenir. Çocuğun annesiyle kurmuş olduğu ilişkiler, ileriki yaşantısında çevresindekiyle kuracağı ilişkilerin alt yapısını oluşturur.

Çocuğa anne tarafından bir sevgi ve güven ortamı sağlandıysa, birey ileriki yaşantısında başkalarıyla anlamlı ve sağlıklı ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olur. Anne sevgisinden mahrum olan çocuklar, benliğinde birtakım yoksunluklar yaşarlar.

  • 5
  • 10
Annenin tutum ve davranışına göre şekillenen karakterler
Annenin tutum ve davranışına göre şekillenen karakterler

Karen Horney, Ruhsal Çatışmalarımız isimli eserinde anne ve çocuk ilişkisine dair fikirlerini öne sürer. Horney'e göre, çocuk annesiyle olan ilişkisinde yeterince sıcaklık göremezse kişiliğinin gelişimi açısından kalıcı ve olumsuz etkilere maruz kalabilir. Anneden görülen, doğrudan veya dolaylı buyurganlık, umursamazlık, tutarsız davranışlar, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına yönelik saygı yokluğu, gerçek bir yol göstericilikten yoksunluk, küçümseyici davranışlar, çok fazla beğeni ya da beğeni yokluğu, çocuğu birtakım davranış kalıplarına itebilir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN