Arama

İslam bilincinizi tazeleyecek 40 kitap

İslam bilincimizi tazelemek, bu anlamdaki fikirlerimizi diri tutmak pek çoğumuz için oldukça önemli. Ancak kimi zaman "ne okumalıyım?" sorusu da bu bilincin beraberinde getirdiği sorulardan biri. Ramazan-ı Şerif'i ihya ettiğimiz şu günlerde, Fikriyat Yayınevi'nden çıkan ilk kitabı sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyor; Abdülkerim Kuşeyri'nin Letâifü'l-İşârât (işaretlerin incelikleri) adlı ünlü tefsirini, yazarımız Ekrem Demirli'nin çevirisi ile okuyucunun beğenisine sunuyoruz. Tasavvuf tarihinin ilk kapsamlı tefsiri olarak anılan bu eser, dini hayatın farklı alanlarıyla ilgili görüşleri nasların etrafında toparlaması bakımından oldukça önemli... Letâifü'l-İşârât'ın da içinde olduğu, tefsirden siyere, edebiyattan tarihe İslam bilincinizi tazeleyecek 40 kitabı sizler için derledik.

  • 1
  • 38
KUŞEYRİ - İLAHİ KELAM’IN SIRLARI - KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ
KUŞEYRİ - İLAHİ KELAM’IN SIRLARI - KUR’AN-I KERİM TEFSİRİ

Tefsir, Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terimdir; bu alandaki eserlerin ortak adıdır. Tarih boyunca pek çok İslam alimi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamış, olaylar üzerinden ele almış ve yorumlamıştır. Onlardan bir tanesi de mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi Abdülkerim Kuşeyri'dir.

Abdülkerim Kuşeyri'nin ünlü tefsiri Letâifü'l-İşârât (işaretlerin incelikleri), Fikriyat Yayınlarından kıymetli yazarımız Ekrem Demirli'nin çevirisi ile okuyucuyla buluşuyor. Bu tefsir, tasavvuf tarihinin ilk kapsamlı tefsirlerinden birisi. Bu itibarla kendisine kadar gelen süreçte sufilerin dini hayatın farklı alanlarıyla ilgili görüşlerini ihtiva ederek bütün bu görüşleri nasların etrafında toparlıyor. Kuşeyri'nin tefsiri, fıkıh-akide alanında ikincil yorum, ahlak alanında ise birincil yorum anlamına gelen bir işâri tefsir olarak kabul ediliyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 2
  • 38
İBN KESİR - PEYGAMBERLER TARİHİ
İBN KESİR - PEYGAMBERLER TARİHİ

Hâfız İbn Kesîr, bu kitâbında Kur'ân'ı Kerim âyetleri ve hadisler ışığında peygamberlerin genel ve özel yaşamını, toplumlarına karşı verdikleri tevhid mücâdelesini, dâvet şeklini, karşılaştıkları sıkıntıları, başlarına gelen olaylar karşısında sergiledikleri dimdik duruşu, sabrı, metaneti, özveriyi, bağlılığı, ihlâsı, dürüstlüğü; başta her Müslüman olmak üzere herkesin bilmesi ve araştırması gereken konulardan, karşılaştığı olaylardan ve ele aldığı işlerden bazen detaylı ve bazen de kısa bir şekilde söz etmiştir.

Ayrıca kaynak olarak verdiği tarihî olayları ve konuyla ilgili hadisleri sağlamlık bakımından bütün boyutlarıyla kuşatarak ele almıştır. Hâfız İbn Kesîr'in tarih, tefsir ve hadis kitaplarını dikkatlice ve titizlikle okuyan herkes, onun gerek konuyu ele alış tarzı ve gerekse anlayış yönünden Kur'ân, sünnet ve tarih ilimlerini şahsında toplamış bir âlim olduğunu hakkıyla anlar.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 3
  • 38
MUSTAFA ASIM KÖKSAL - BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ
MUSTAFA ASIM KÖKSAL - BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ

İlmihal, ilim ve hal kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlamasıdır. İlmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir.

Bütün Müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 4
  • 38
EROL ERDOĞAN - ORUÇ MEVSİMİ
EROL ERDOĞAN - ORUÇ MEVSİMİ

Erol Erdoğan, İnsan Mevsimi adlı eserinde giriştiği fıtratın hakikatine yöneliş arayışını Oruç Mevsimi ile derinleştirerek sürdürüyor. Kitaptaki yazılar, modern sapmalar ve hüzünlerle boğuşan insana oruç ikliminden zarif sesler ve hatırlayışlar taşıyor.

Yazar bazen sosyoloji, edebiyat, ilahiyat, bazen de hatıralarının rehberliğinde oruç günlerini zamanın ve coğrafyanın sadırlarında dolaştırarak mevsimleştiriyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 5
  • 38
SEYYİD KUTUB - İSLAM BİLİNCİ
SEYYİD KUTUB - İSLAM BİLİNCİ

Baştanbaşa inanç, baştanbaşa davadır Seyyid Kutub. Kur'an'ın gölgesinde bilinçlenmenin ve firavunlara direnmenin güzel bir örneğidir. Zindanlar, eziyetler, idam sehpaları şahittir buna. Peygamber mirası olan daveti hayatın merkezine alır ve her Müslümanın öncelikle davetçi olduğunu söyler. Davetçinin vasıflarından ve uzun mücadele sürecinde karşılaşması muhtemel zorluklardan söz eder. Zorluklara karşı bilinçlenmek sonra da o bilinci uygulamaya dökmek…

İnanmak, teslim olmak ve salih ameller işlemek… Ama boş kütüklükle çıkılmaz bu er meydanına Azık olarak sabırdan, zikirden, duadan, namazdan söz eder Seyyid Kutub. Sözleri, öylesine söylenmiş sözler değildir. Yaşanmışlar yazılmış ve yazılanların yaşanması istenmiştir. Peygamberin rehberliğinde sahabe teslimiyetiyle… İslam Bilinci, okuyucuyu adeta Seyyid Kutub'la beraber Kur'an'ın gölgesinde "Bilinç tepelerine" tırmandıran bir eser.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN