Arama

Ümmü Eymen kimdir?

Peygamber Efendimizin "annemden sonra annem" dediği Ümmü Eymen, hanım sahabeler arasında önemli yeri olan biriydi. Hz. Peygamber'in yaşamı boyunca en yakınında yer alan Ümmü Eymen, O'nun hanesini teklifsiz ziyaret edebilen nadir insanlardan biriydi. Peki, Efendimizin ona baktıkça "Bu, benim ev halkımdan sağ kalanıdır!" buyurduğu Ümmü Eymen'e ne konuda izin vermişti?

Peygamber Efendimizin "annemden sonra annem" dediği Ümmü Eymen, sahabe hanımlar arasında önemli yeri olan biriydi. Habeşistan'dan cariye olarak Mekke'ye getirildiğinde Peygamberimizin babası Hz. Abdullah'ın yanında çalıştı. Hz. Abdullah'ın vefatından sonra miras olarak Peygamber Efendimizin annesi Hz. Amine'ye kaldı. Hz. Peygamber'in dünyaya teşriflerinden sonra dadılığını yapan Ümmü Eymen, yaşamı boyunca Hz. Peygamber'in en yakınında yer almış, O'nun hanesini teklifsiz ziyaret edebilen nadir insanlardan biriydi.

  • 2
  • 10
ÜMMÜ EYMEN KİMDİR?
ÜMMÜ EYMEN KİMDİR?

Asıl adı Bereke bint. Sa'lebe olan Ümmü Eymen, ilk oğlu Eymen'e nisbetle bu isimle anıldı. Habesiştan'dan Mekke'ye köle olarak geldi ve Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in yanında çalıştı. Daha sonra miras yoluyla babası Abdullah'a ve annesi Âmine'ye, onlardan da kendisine intikal etti.

Hz. Peygamberin mucizelerle dünyaya gelmesinden sonra Ümmü Eymen, onların yanında bunup hizmetlerine devam etti. Peygamber Efendimizin dadılığını yapan Ümmü Eymen her zaman üstüne titredi, gözü gibi baktı.

Peygamber Efendimiz altı yaşına geldiğinde Hz. Âmine eşi Abdullah'ın Medine'deki mezarını ziyaret etmek için yola çıktı. Ümmü Eymen'de onlarla beraber bulunuyordu. Medine'ye vardıklarında bir müddet akrabalarının yanında kaldılar.

  • 3
  • 10
BEKLENEN SON PEYGAMBER
BEKLENEN SON PEYGAMBER

Buradaki misafirlik sırasında Peygamber Efendimizle ilgili bazı hadiseler meydana geldi. Bunu kendisi şöyle anlattı:

"Bir gün Yahudi âlimlerinden iki kişi yanıma geldi. Ahmed'i yanımıza çıkar da bir görelim dediler. Ben de o nur Ahmed'i yanlarına çıkardım. Çocuğu uzun uzun süzdüler. Her tarafına baktılar. Sonra şunları söylediler: "Bu çocuk beklenen son peygamber olsa gerek. Burası da onun hicret edeceği yer. Bu memlekette çok büyük savaşlar olacak, büyük hâdiseler vukû bulacaktır." dediler."

Bu hadise üzerine Ümmü Eymen, Peygamber Efendimize bir zarar gelmemesi için daha fazla ihtimam gösterdi. Daha sonra Ümmü Eymen, Hz. Âmine ve Peygamber Efendimizden oluşan üç kişilik kafile Mekke'ye geri dönmek için yola çıktı.

  • 4
  • 10
HZ. AMİNE'NİN PEYGAMBER EFENDİMİZE SON SÖZLERİ
HZ. AMİNE'NİN PEYGAMBER EFENDİMİZE SON SÖZLERİ

Fakat yolda Hz. Amine rahatsızlandı. Hastalığı şiddetlendiği sırada Peygamber Efendimize şöyle hitap etti.

"Ey çekilen dehşetli ölüm okundan, Allah'ın lütfu ve yardımı ile yüz deve karşılığında kurtulan zâtın oğlu! Allah, seni mübarek ve devamlı kılsın! Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celâl ve ikram Sahibi tarafından Âdem oğullarına helâl ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin! Allah, seni, milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de esirgeyecek, alıkoyacaktır! Her canlı varlık ölür. Her yeni eskir. Her yaşlanan, kocayan, zeval bulur, yok olur. Ben de öleceğim. Fakat temelli anılacağım. Çünkü temiz bir oğul doğurmuş, arkamda hayırlı bir andaç bırakmış bulunuyorum." (Ebu Nuaym'dan naklen Suyûtî, Hasâisü'l-kübrâ, Ebu Nuaym'dan naklen Suyûtî, Hasâisü'l-kübrâ, Diyarbekri, Ham, Zürkânî, Mevâhib Şerhi)

Hz. Amine, henüz otuz yaşında iken Ebvâ denilen yerde vefat eti. Ümmü Eymen de Hz. Peygamberle beraber Mekke'ye geri döndü.

Her daim Peygamber Efendimizi koruyup kollayan Ümmü Eymen bir gün, Efendimiz oynarken dalmış, uzaklaştığını görememişti. Bu hususta Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in, onu uyarmasını şöyle anlattı: "Resûlullah'a bakarken, bir gün, dalmışım, onun yanımdan uzaklaşıp gittiğini bilememişim. Abdülmuttalib birdenbire başucuma dikildi. 'Ey Bereke!' dedi. 'Buyur!' dedim. 'Oğlumu nerede buldum, biliyor musun?' 'Bilmiyorum!' dedim. 'Oğlumdan gaflet etme! Onu sidre ağacının yakınında, çocukların yanında buldum. Kitap Ehli olanlar (Yahudiler ve Hristiyanlar), bu oğlumun bu ümmetin peygamberi olacağını söylüyorlar. Ben oğluma onların zarar vermeyeceklerinden emin değilim.' dedi."

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN