Arama

İmanı ve ibadeti kemale erdiren ahlakla ilgili terimler

Ahlak, kötü davranış ve huylardan uzak durmak için müminin vazgeçilmez sorumlulukları arasında yer alır. Mümin, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Peygamberimizi hayatının her alanında örnek alır. Küçüklerine merhamet, büyüklerine hürmet gösterir. Doğru sözlüdür, yalana bulaşmaz. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü ahlakla ilgili terimleri derledik.

  • 1
  • 38
ZULÜM
ZULÜM

Ahlâk, siyaset, hukuk ve kelâm ilminde kullanılan geniş kapsamlı bir terim.

Sözlükte bir şeyi ona ait olmayan yere koymak anlamındaki zulüm (zulm) din, ahlâk, hukuk gibi alanlarda terim olarak "belirlenmiş sınırları çiğneme, haktan bâtıla sapma, kendi hak alanının dışına çıkıp başkasını zarara sokma, rızasını almadan birinin mülkü üzerinde tasarrufta bulunma, zorbalık", özellikle de "güç ve otorite sahiplerinin sergilediği haksız ve adaletsiz uygulama" gibi anlamlarda kullanılır.

  • 2
  • 38
İTİDAL
İTİDAL

Duygu, düşünce, ahlak ve davranışlardaki denge anlamında bir terim.

Sözlüklerde "iki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal" şeklinde tanımlanan itidal bu genel tanım çerçevesinde "orta halde bulunma, ölçülü ve ılımlı olma, soğukkanlılık, denge, düzgünlük, doğruluk" şeklinde açıklanmıştır; ayrıca adalet kelimesinin bir anlamının da "itidal ve istikamet" olduğu belirtilir

  • 3
  • 38
UCB
UCB

Kendini beğenme, böbürlenme anlamında ahlâk terimi.

Sözlükte şaşmak, hayret etmek, yadırgamak mânasındaki acb kökünden isim olan ucb, bir kimsenin hak etmediği bir mertebeyi kendinde vehmetmesi şeklinde tanımlanır. Ucb kavramı Kur'ân-ı Kerîm'de ahlâkla ilgili anlamıyla bir âyette geçmektedir. Burada müslümanlara Huneyn Gazvesi esnasında sayılarının çokluğuyla böbürlendikleri hatırlatılmakta, yanlış olan bu davranışın kendilerine zarar verdiğine işaret edilmektedir.

  • 4
  • 38
AF
AF

Bağışlama ve sorumluluktan kurtarma anlamında ahlâk ve fıkıh alanlarında kullanılan bir terim.

Sözlükte yok etmek, silip süpürmek; fazlalık, artık gibi mânalara gelen afv, bir ahlâk ve hukuk terimi olarak genellikle, kötülük ve haksızlık edeni, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamlarında kullanılmaktadır.

  • 5
  • 38
RIFK
RIFK

Yumuşak davranma, nezaket anlamında bir ahlâk terimi.

Sözlükte yumuşak ve yararlı olmak; yardım etmek anlamlarındaki rıfk kelimesi terim olarak iyi huyluluk, uyumlu, geçimli ve nazik olma, yumuşak davranma mânalarına gelir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN