Arama

Osmanlıca dersleri- Kef harfi

Balkanlar'dan Hindistan'a, Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya kadar uzanan Osmanlıca, gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel anlamda medeniyet inşasında kilit bir konuma sahiptir. Peyami Safa bununla ilgili şöyle der: "Arap harfi bilmeyen bir genç için Türk tarihinde ve Türk edebiyatında orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmek imkânsız." Bu nedenle de Osmanlıcanın öğrenilmesi büyük önem taşır. Osmanlıca öğrenmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de kef harfinin kelime içerisinde kullanımı. Kef harfi neden dört ünsüzle gösterilir? Bu dört ünsüz nelerdir? Hangi durumlarda kef harfini kullanacağız? Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, kef harfinin durumlarını örnek metinler eşliğinde sizlerle buluşturuyoruz.

  • 1
  • 52
KEF HARFİ NEDEN DÖRT ÜNSÜZÜDE KARŞILAR?
KEF HARFİ NEDEN DÖRT ÜNSÜZÜDE KARŞILAR?

Kef (ك) harfi :

Osmanlı alfabesinde kef (ك) harfi birden fazla ünsüzü göstermek üzere kullanılır. Bunlar, ince sıradan olmak üzere 'k' , 'g' , 'ğ' ve hem kalın hem de ünlü hem de ince ünlülü kelimelerde damaksı ñ ünsüzleridir. Osmanlıcada bulunan kef harfi dört bölümde incelenir.

Kâf-ı farisî ve sağır kefi ayırt etmek için son zamanlarda çizgi ve üç nokta gibi işaretler kullanılmakla beraber bu husus umumiyetle yaygın hale gelmedi. Daha önce değişik şekilde noktalarla ayrım yapıldığından (örneğin Tanzimat'a kadar kaf-ı farsi üç noktalı yazılmıştır) ve el yazısında hemen hemen bu çeşit işaretlere hiç yer verilmediğinden kaf eskiden beri bu dört sesin değer ve karşılığına sahip olmuştur.

  • 2
  • 52
KAF-I ARABİ
KAF-I ARABİ

Kâf-ı Arabî : Türkçe, Arapça ve Farsçada kelimelerdeki normal 'ke' harfidir. Türkçede ince seslilerle bir arada kullanılan 'k' karşılığıdır. Bu harf Arapçada ke ile kara arasında ve daha çok 'ka'ya yakın şekilde telaffuz edilir. Dilimizde kelimenin menşei ne olursa olsun ك harfinin telaffuzu daima incedir.

  • 3
  • 52
ÖRNEK KELİMELER
ÖRNEK KELİMELER

Buradaki tablolarda kâf-ı Arabî ile ilgili örnek sözcükler gösterildi.

  • 4
  • 52
ÖRNEK KELİMELER
ÖRNEK KELİMELER
  • 5
  • 52
ÖRNEK KELİMELER
ÖRNEK KELİMELER
2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN